logo

Aktuálně z klubu UNESCO

12. 11
2019

Jako poděkování za 30 let svobody jsme 12. listopadu pořádali setkání u lavičky Václava Havla. Podrobnosti zde. Fotografie z akce najdete v galerii.

07. 11
2019

V aule Gymnázia Kroměříž se konalo slavnostní vyhlášení literární soutěže pro studenty středních škol Zlínského kraje na téma : 17. listopad po 30 letech očima dnešních studentů". Soutěž se konala z iniciativy, podpory a spolupráce Ing. Michaely  Šojdrové, poslankyně Evropského parlamentu,  Gymnázia Kroměříž a Klubu UNESCO Kroměříž.

28. 08
2019

V posledních dnech jsme obdrželi několik podnětů, které se týkají výstavy soch v Podzámecké zahradě a výstavy v rotundě Květné zahrady, kde jsou rozmístěny i obrazy. Je jistě potěšující, že jsme vnímáni veřejností jako organizace, která se o památky UNESCO stará, ale samozřejmě je to i zavazující, když jsme byli osloveni, abychom se k problému instalace současných výtvarných děl v památce UNESCO, o jejíž zápis se Klub UNESCO zasloužil, vyjádřili. Více o problematice soch v zahradě čtěte zde.

27. 08
2019

Provoz a činnost Klubu UNESCO Kroměříž je v roce 2019 podporována účelovou neinvestiční dotací z rozpočtu města Kroměříže.

Mimo to jsou v roce 2019 z rozpočtu města Kroměříže a z fondu kultury Zlínského kraje finančně podpořeny také kulturní a vzdělávací akce organizované Klubem UNESCO Kroměříž v rámci tradičních Dnů zahrad a zámku Kroměříž 2019 a UNESCO SCIENCE CAFE.

Za tuto finanční podporu jménem členů klubu děkuje výbor Klubu UNESCO Kroměříž.

15. 07
2019

Koncem června se konal koncert Otvírání studánek. Koncert Dívčího pěveckého sboru SPgŠ Kroměříž proběhl u příležitosti 60. výročí úmrtí B. Martinů (1890–1959) v rámci jubilejního 20. ročníku Festivalu Hudba v zahradách a zámku v Kroměříži. Fotografie za z koncertu najdete zde. Více informací najdete zde.

03. 07
2019

Po celé léto bude probíhat festival Hudba v zahradách a zámku. Více podrobností o sedmi koncertech, besedě a přednášce najdete na plakátu.

26. 06
2019

V rámci koncertu 26.6.2019 udělil arcibiskup J. Graubner MUDr. Evě Novákové, předsedkyni Klubu UNESCO, cenu Karla Lichtensteina Kastelcornu, za zásluhy o festival Hudba v zahradách a zámku. Cena byla udělena v rámci 20.výročí konání festivalu.

18. 06
2019

Akce Děti nejen dětem pro děti mateřských a I. stupně základních škol proběhne v Květné zahradě.

V programu vystoupí dětské kroměřížské a regionální soubory
Součástí programu bude i procházka po Květné zahradě, návštěva zajímavostí jako jsou Králičí kopec, Ptáčnice, bludiště, Pstruží rybníky…

Plakát k akci zde. Pozor, oproti informacím na plakátu je změna, akce bude probíhat jen do 13:00.

16. 05
2019

Zápis z výroční schůze Klubu, která se konala 18. 3. v Muzeu Kroměřížska najdete zde.

 

01. 04
2019

Aktuální Zpravodaj Klubu UNESCO, ve kterém je několik článků z kroměřížské historie, najdete zde.

01. 04
2019

Výroční zprávu Klubu za rok 2018 najdete zde.

12. 12
2018

Slavnostní křest publikace Zámek a zahrady v Kroměříži. Pozvánka zde.

19. 09
2018

Na plese národů Rakouska-Uherska. Slavnostní koncert. Hraje Filharmonie Bohuslova Martinů Zlín, dirigent Stanislav Vavřínek. Účinkoval také Taneční soubor Hradišťan. Program a další podrobnosti najdete zde.

19. 09
2018

19.9.-21.9.2018 - Arcibiskupský zámek Kroměříž - mezinárodní vědecká konference "ZROD MODERNÍHO STŘEDOEVROPANA" (1848-1918-2018) za účasti předsedy Evropského parlamentu Antonia Tajaniho, ministrů kultury, historiků, právníků a dalších ze zemí bývalého Rakousko-Uherska. Program konference najdete zde.

21. 06
2018

Provoz a činnost Klubu UNESCO Kroměříž jsou v roce 2018 podporovány účelovou neinvestiční dotací z rozpočtu města Kroměříže.
Mimo to jsou z rozpočtu města finančně podpořeny také kulturní  a vzdělávací akce organizované Klubem UNESCO Kroměříž v rámci tradičních Dnů zahrad a zámku Kroměříž 2018. Na realizaci těchto akcí dále přispělo Ministerstvo kultury ČR, Zlínský kraj a firmy VaK Kroměříž, a.s., RAPOS, spol. s.r.o., Holešov, VW WACHAL a.s., AEV Kroměříž.

Za tuto finanční podporu jménem členů klubu děkuje výbor Klubu UNESCO Kroměříž.

13. 06
2018

Od 13. června (vernisáž v 17.00hod.) do 30. září - Výstava: Zahrady a Arcibiskupský zámek v Kroměříži 20 let na seznamu UNESCO – historie, současnost v dokumentech a obrazech. Návštěvnické centrum Arcibiskupského zámku. Bez vstupného. Více na pozvánce.

16. 04
2018

Klub UNESCO poslal panu J. Němcovi, starostovi města Kroměříže, stížnost na necitlivý přístup a následný výsledek v rámci projednání rekonstrukce Kozánkovy vily v ochranném pásmu MPR v Kroměříži. Celý text stížnosti najdete zde.

04. 04
2018

Nový zpravodaj klubu najdete zde, výroční zprávu za rok 2017 zde.

12. 03
2018

V březnu proběhla výroční členská schůze klubu. Zápis najdete zde.

07. 12
2016

Klub UNESCO Kroměříž vydal za přispění firmy NWT, a.s. publikaci o přípravě a realizaci lavičky Václava Havla v Kroměříži, která obsahuje  textovou část s projevy významných osobností, obrazovou část a poděkování všem, kteří se na této akci podíleli nebo ji podpořili.
Publikace, kterou je možné zakoupil za 30,- Kč v kanceláři Klubu UNESCO na Riegrovně nám. 149, může být i vhodným vánočním dárkem.

14. 09
2016

Ve středu 14. 9. byla slavnostně odhalena lavička Václava Havla na Velkém náměstí v Kroměříži. Přikládáme pozvánku.

13. 05
2016

Našemu čestnému členovi PhDr. Milanu Syručkovi byla udělena cena Klubu autorů literatury faktu za významné dílo literatury faktu "Rusko-ukrajinské vztahy - mýty a skutečnost". Stalo se tak v Praze v rámci mezinárodního festivalu Svět knihy.

20. 04
2016

Na zasedání zastupitelstva města Kroměříže převzala z rukou starosty města Jaroslava Němce předsedkyně Klubu UNESCO ocenění za celoživotní aktivní práci pro Kroměříž zejména v oblasti kultury. Při této příležitosti nejen poděkovala a vyjádřila vděčnost, ale zároveň zdůraznila, že ocenění chápe i jako ocenění pro Klub UNESCO a jeho aktivní členy, kteří již 25 let v místních podmínkách naplňují poslání světové organizace UNESCO.

23. 03
2016

Čestná členka Klubu UNESCO Dagmar Cruzová byla oceněna za práci v neziskovém sektoru. Informace o všech oceněných najdete zde.

08. 02
2016

Nejde jen o památky, ale i o přírodu, vzdělání a vědu, říká Eva Nováková z Klubu UNESCO. Obsáhlý rozhovor, který vedl s Evou Novákovou pro Týdeník Kroměřížska Karel Toman si můžete přečíst zde.