logo

Aktuálně z klubu UNESCO

17. 06
2024

Po stopách Karla z Lichtensteinu-Castelcorna v Podzámecké zahradě nás provede Lenka Křesadlová z Metodického centra zahradní kultury. Pozvánku na Komentovanou procházku Pozdámeckou zahradou najdete zde.

19. 03
2024

Vážení přátelé, přijměte pozvání na promítání dokumentárního filmu Barokní velmož 19.3. na Starém pivovaře. V roce kdy si připomeneme 400 let od narození Karla z LIchtensteinu a Castelcorna, který zanechal v Kroměříži dědictví, které poznamenalo naše město až do dnešních dnů. Dokument doprovodí historik umění Ondřej Zatloukal ředitel Muzea umění Olomouc a Arcidiecézního muzea v Olomouci, hlavní roli ztvárnil Jaroslav Plesl. Plakát k akci najdete zde.

04. 01
2024

Prostřednictvím sborníku si můžete připomenout konferenci Historické zahrady Kroměříž 2023 „Zahradní a krajinné umění v památkách zapsaných na Seznam světového dědictví“ z minulého roku. Sborník najdete zde.

17. 11
2023

V předvečer či právě v den výročí 17. listopadu 1989 máme opět příležitost spontánně si připomenout nadšení a ideály významného milníku našich novodobích dějin.

Klub UNESCO pozval obyvatele města k připomenutí událostí před 34 roky:

Vážení přátelé, bohužel nám usychá lípa u Lavičky Václava Havla, ale věřím, že neusychají ideály, které "Lavička" symbolizuje i listopadové poselství Václava Havla: Láska a pravda musí zvítězit nad lží a nenávistí. Proto v předvečer nebo 17. listopadu přijďte k lavičce, zapalte svíčku, položte kytku, nebo společně zazpívejte, zahrajte. 

Za Klub UNESCO zve Eva Nováková.

Pozvánka zde.

06. 10
2023

Zveme děti i dospělé na kroměřížskou Noc vědců! Plakát zde. :-)

13. 09
2023

Zveme vás na koncert. Dne 13. září uvede Konzervatoř P. J. Vejvanovského skladby z Hudebního archivu Arcidiecézního muzea Kroměříž. Více informací na plakátu.

06. 09
2023

Provoz a činnost Klubu UNESCO Kroměříž je v roce 2023 podporována účelovou neinvestiční dotací z rozpočtu města Kroměříže.

Mimo to  jsou v roce 2023 z rozpočtu města Kroměříže, z fondu kultury Zlínského kraje a Ministerstva kultury ČR finančně podpořeny také kulturní a vzdělávací akce organizované Klubem UNESCO Kroměříž  v rámci tradičních Dnů zahrad a zámku Kroměříž 2023 a akce připomínající 25. Výročí zápisu kroměřížských památek na Seznam UNESCO.

Za tuto finanční podporu jménem členů klubu děkuje výbor Klubu UNESCO Kroměříž.

26. 06
2023

Zveme na akci S herbářem do Květné zahrady. Za zajímavými rostlinami nás zavede Lenka Křesadlová z Metodického centra zahradní kultury v Kroměříži. Ukázky ze zámeckých herbářů představí Kateřina Fajtlová z Arcidiecézního muzea v Kroměříži a Muzea umění Olomouc.

Sejdeme se před vstupem do Květné zahrady v 16.00 hodin. Plakát zde.

25. 05
2023

Zveme na koncert Collegium giovane komorního smyčcového orchestru a sboru ZUŠ Kroměříž pod vedením Pavla Nikla. Všechny potřebné informace najdete zde.

03. 04
2023

25.–26. 5. 2023 proběhne odborná konference "Historické zahrady Kroměříž 2023 - Památky zahradního umění
na seznamu světového dědictví". Aktualizovanou pozvánku najdete zde.

Konference se koná při příležitosti 25. výročí zápisu zahrad a zámku v Kroměříži na Seznam světového dědictví.

27. 03
2023

Výroční členská schůze Klubu UNESCO Kroměříž se koná
v pondělí 27. března 2023 v 16,30 hodin v přednáškovém sále Muzea Kroměřížska. Více informací najdete v pozvánce.

21. 03
2023

Aktuální vydání našeho Zpravodaje najdete zde.

18. 01
2023

 

26. října 2021 navštívil Petr Pavel Klub UNESCO, velmi se zajímal jak pečujeme o naše památky. Ocenil, že aktivity Klubu UNESCO je využívají pro kulturní akce od nejmenších až pro nejstarší. Zvlášť jej zaujala debata s jedním z našich členů, který se profesně zabývá využitím kosmických technologií v běžném životě.
Jako účastníci debaty jsme měli příležitost poznat Petra Pavla jako výraznou osobnost a velmi příjemného člověka, doufáme, že bude zvolen prezidentem České republiky a že do Kroměříže opět zavítá.

28. 11
2022

Využití kosmických technologií v každodenním životě. V rámci cyklu Unesco Science Cafe zveme na diskuzní večer s přednáškou Ing. Marka Šimčáka. Ph.D. Více zde.

 

16. 11
2022

V předvečer či právě v den výročí 17. listopadu 1989 máme opět příležitost spontánně si připomenout nadšení a ideály významného milníku našich novodobích dějin. Přijďte k lavičce Václava Havla. Pozvánka zde.

30. 09
2022

Noc vědců, akce oživující v jeden večer stovky budov.

Návštěvníci proplouvají laboratořemi, přednáškovými místnostmi, vybuchujícími experimenty a jdou do hloubky aktuálních témat. Děti, dospělí, senioři, každý zapálený pro vědu je vítaný. Setkejte se s našimi vědci a oni už vás naučí vědu milovat.
V České republice se Noc vědců koná od roku 2005 a je zastoupena českými univerzitami, vědeckými ústavy, hvězdárnami a dalšími institucemi. V Kroměříži jí letos pořádá podruhé Klub UNESCO Kroměříž. Plakát ke kroměřížským aktivitám zde. Více na www.nocvedcu.cz

21. 06
2022

Zveme na procházku za kouzelnými rostlinami v Podzámecké zahradě s ukázkami starých herbářů. Začátek je v 16:00. Více informací zde.

10. 06
2022

Provoz a činnost Klubu UNESCO Kroměříž je v roce 2022 podporována účelovou neinvestiční dotací z rozpočtu města Kroměříže.

Mimo to jsou v roce 2022 z rozpočtu města Kroměříže a z fondu kultury Zlínského kraje finančně podpořeny také kulturní a vzdělávací akce organizované Klubem UNESCO Kroměříž v rámci tradičních Dnů zahrad a zámku Kroměříž 2022.

Za tuto finanční podporu jménem členů klubu děkuje výbor Klubu UNESCO Kroměříž.

12. 04
2022

Konala se výroční schůže Klubu. Pozvánku najdete zde.

12. 04
2022

Vyšel nový Zpravodaj Klubu UNESCO. Dozvíte se v něm více o našich současných aktivitách. Elektronická podoba zpravodaje je zde.

17. 12
2021

Klub UNESCO Kroměříž se stal iniciátorem nového záměru, jenž v mnohém také naplňuje hlavní cíl jeho činnosti: obohacovat kulturní ráz města a podporovat spojnici mezi minulostí a současností krásné Kroměříže.

Město Kroměříže vděčí za svůj malebný ráz, historickou hodnotu i význam zejména období druhé poloviny 17. stol. Město zničené dlouhotrvající válkou, sužované nedostatkem a zdecimované velkým požárem doslova vstalo z popela. Nestalo by se v tak velkolepé podobě nebýt osobnosti biskupa Karla  z Lichtensteinu-Castelkorna. Právě on byl tvůrcem obnovy i rozvoje města dokázal Kroměříž zařadit mezi významná – zejména kulturními aktivitami oplývající evropská města.

Více o návrhu památníku biskupa Karla z Lichtensteinu-Castelkorna najdete zde.

Autorem památníku je sochař Ondřej Oliva. Autorův popis návrhu pomníku si můžete přečíst zde.

15. 12
2021

Cenu města Kroměříže za letošní rok získal Miroslav Pilát. Rozhodli o tom zastupitelé na doporučení městské rady. Více informací zde.

17. 11
2021

Máme opět příležitost připomenout si nadšení a ideály významného mezníku našich dějin. K lavičce Václava Havla zve Klub UNESCO Kroměříž. Více zde.

01. 10
2021

Vydali jsme sborník k letošní konferenci Historické zahrady Kroměříž 2021. Konference se konala v červnu v Květné zahradě. Název konference i sborníku je Současné umění v historických zahradách. Online verze sborníku je zde.

30. 09
2021

Letos jsme si připomněli 30. výročí od založení Klubu UNESCO Kroměříž. V povědomí občanů města je zapsán nejenom jako významný pořadatel různých kulturních akcí, ale také jako organizace, která iniciovala a významně se zasloužila o zápis Arcibiskupského zámku a zahrad na Seznam kulturního dědictví UNESCO. Troufám si tvrdit, že v novodobé historii Kroměříže není významnější události. Kroměříž se tak dostala do kalendářů nejnavštěvovanějších památek světových cestovních kanceláří.

K svým 30. narozeninám připravil Klub UNESCO ve spolupráci s Konzervatoří P. J. Vejvanovského na 30. září slavnostní koncert ve skleníku Květné zahrady (plakát ZDE). Návštěvníci koncertu měli možnost prohlédnout si výstavu mapující v obrazové a textové zkratce 30 let činnosti klubu a domů si odnést aktuálně vydaný pamětní tisk. 

Fotogalerie z konference je zde.

24. 09
2021

Klub UNESCO zve na kroměřížskou Noc vědců. Víc informací zde.

24. 08
2021

Provoz a činnost Klubu UNESCO Kroměříž je v roce 2021 podporována účelovou neinvestiční dotací z rozpočtu města Kroměříže.

Mimo to jsou v roce 2021 z rozpočtu města Kroměříže a z fondu kultury Zlínského kraje finančně podpořeny také kulturní a vzdělávací akce organizované Klubem UNESCO Kroměříž v rámci tradičních Dnů zahrad a zámku Kroměříž 2021.

Z rozpočtu města Kroměříže jsou finančně podpořeny také akce připomínající 30. výročí založení Klubu UNESCO Kroměříž.

Za tuto finanční podporu jménem členů klubu děkuje výbor Klubu UNESCO Kroměříž.

22. 06
2021

Radovánky pro děti MŠ. Klub UNESCO Kroměříž navazuje na předchozí úspěšné interaktivní akce pro děti v Květné a Podzámecké zahradě. Pro děti jsme je obdobným způsobem organizovali v roce 2016 v Květné zahradě akci "Jak se kdysi muzicírovalo ", v roce 2017 Město jako malované – výtvarné dílny v Podzámecké zahradě. V roce 2018 se uskutečnily Podzámecké radovánky - jak se kdysi tancovalo a další rok i Děti dětem v Květné zahradě.

Plakát zde.

9.00 – 11.30
ÚČAST JE ZDARMA

22. 06
2021

Zveme na besedu spojenou s komentovanou prohlídkou: "Projekty obnovy v Arcibiskupském zámku a v Podzámecké zahradě. Co nového mohou návštěvníci očekávat?"

Lektoři:

Ing. Martin Krčma, kastelán Arcibiskupského zámku v Kroměříži

Mgr. Kateřina Fajtlová, Ph.D., kurátorka knihovny a hudební sbírky Arcidiecézního muzea v Kroměříži.

Více informací zde.

17. 06
2021

Zveme všechny na odbornou konferenci "Historické zahrady Kroměříž 2021 - Současné umění v historických zahradách". Konference se uskuteční 17. června 2021 v přednáškovém sále v Květné zahradě v Kroměříži. Posláním a cílem kroměřížských konferencí s tématem historických zahrad je od r. 1998 získávání podnětů, předávání zkušeností pro zkvalitnění péče o památky zahradního umění a jejich využívání k vzdělávacím a kulturním účelům s vědomím, že historické zahrady jsou samy osobě živá umělecká díla. Program a pozvánku přikládáme.

17. 06
2021

Zveme všechny na písňový recitál. Sóla Lenka Chytilová, Markéta Šrůtková. Klavírní doprovod Jiří Kučera.

Zazní písně A. Dvořáka a W. A. Mozarta.

Rotunda Květné zahrady, 19:00.

Plakát zde. A podrobný program koncertu tady.

12. 11
2019

Jako poděkování za 30 let svobody jsme 12. listopadu pořádali setkání u lavičky Václava Havla. Podrobnosti zde. Fotografie z akce najdete v galerii.

27. 08
2019

Provoz a činnost Klubu UNESCO Kroměříž je v roce 2019 podporována účelovou neinvestiční dotací z rozpočtu města Kroměříže.

Mimo to jsou v roce 2019 z rozpočtu města Kroměříže a z fondu kultury Zlínského kraje finančně podpořeny také kulturní a vzdělávací akce organizované Klubem UNESCO Kroměříž v rámci tradičních Dnů zahrad a zámku Kroměříž 2019 a UNESCO SCIENCE CAFE.

Za tuto finanční podporu jménem členů klubu děkuje výbor Klubu UNESCO Kroměříž.

15. 07
2019

Koncem června se konal koncert Otvírání studánek. Koncert Dívčího pěveckého sboru SPgŠ Kroměříž proběhl u příležitosti 60. výročí úmrtí B. Martinů (1890–1959) v rámci jubilejního 20. ročníku Festivalu Hudba v zahradách a zámku v Kroměříži. Fotografie za z koncertu najdete zde. Více informací najdete zde.

26. 06
2019

V rámci koncertu 26.6.2019 udělil arcibiskup J. Graubner MUDr. Evě Novákové, předsedkyni Klubu UNESCO, cenu Karla Lichtensteina Kastelcornu, za zásluhy o festival Hudba v zahradách a zámku. Cena byla udělena v rámci 20.výročí konání festivalu.

18. 06
2019

Akce Děti nejen dětem pro děti mateřských a I. stupně základních škol proběhne v Květné zahradě.

V programu vystoupí dětské kroměřížské a regionální soubory
Součástí programu bude i procházka po Květné zahradě, návštěva zajímavostí jako jsou Králičí kopec, Ptáčnice, bludiště, Pstruží rybníky…

Plakát k akci zde. Pozor, oproti informacím na plakátu je změna, akce bude probíhat jen do 13:00.

16. 05
2019

Zápis z výroční schůze Klubu, která se konala 18. 3. v Muzeu Kroměřížska najdete zde.

 

01. 04
2019

Aktuální Zpravodaj Klubu UNESCO, ve kterém je několik článků z kroměřížské historie, najdete zde.

12. 12
2018

Slavnostní křest publikace Zámek a zahrady v Kroměříži. Pozvánka zde.

19. 09
2018

Na plese národů Rakouska-Uherska. Slavnostní koncert. Hraje Filharmonie Bohuslova Martinů Zlín, dirigent Stanislav Vavřínek. Účinkoval také Taneční soubor Hradišťan. Program a další podrobnosti najdete zde.

19. 09
2018

19.9.-21.9.2018 - Arcibiskupský zámek Kroměříž - mezinárodní vědecká konference "ZROD MODERNÍHO STŘEDOEVROPANA" (1848-1918-2018) za účasti předsedy Evropského parlamentu Antonia Tajaniho, ministrů kultury, historiků, právníků a dalších ze zemí bývalého Rakousko-Uherska. Program konference najdete zde.

21. 06
2018

Provoz a činnost Klubu UNESCO Kroměříž jsou v roce 2018 podporovány účelovou neinvestiční dotací z rozpočtu města Kroměříže.
Mimo to jsou z rozpočtu města finančně podpořeny také kulturní  a vzdělávací akce organizované Klubem UNESCO Kroměříž v rámci tradičních Dnů zahrad a zámku Kroměříž 2018. Na realizaci těchto akcí dále přispělo Ministerstvo kultury ČR, Zlínský kraj a firmy VaK Kroměříž, a.s., RAPOS, spol. s.r.o., Holešov, VW WACHAL a.s., AEV Kroměříž.

Za tuto finanční podporu jménem členů klubu děkuje výbor Klubu UNESCO Kroměříž.

13. 06
2018

Od 13. června (vernisáž v 17.00hod.) do 30. září - Výstava: Zahrady a Arcibiskupský zámek v Kroměříži 20 let na seznamu UNESCO – historie, současnost v dokumentech a obrazech. Návštěvnické centrum Arcibiskupského zámku. Bez vstupného. Více na pozvánce.

16. 04
2018

Klub UNESCO poslal panu J. Němcovi, starostovi města Kroměříže, stížnost na necitlivý přístup a následný výsledek v rámci projednání rekonstrukce Kozánkovy vily v ochranném pásmu MPR v Kroměříži. Celý text stížnosti najdete zde.

04. 04
2018

Nový zpravodaj klubu najdete zde, výroční zprávu za rok 2017 zde.

12. 03
2018

V březnu proběhla výroční členská schůze klubu. Zápis najdete zde.

07. 12
2016

Klub UNESCO Kroměříž vydal za přispění firmy NWT, a.s. publikaci o přípravě a realizaci lavičky Václava Havla v Kroměříži, která obsahuje  textovou část s projevy významných osobností, obrazovou část a poděkování všem, kteří se na této akci podíleli nebo ji podpořili.
Publikace, kterou je možné zakoupil za 30,- Kč v kanceláři Klubu UNESCO na Riegrovně nám. 149, může být i vhodným vánočním dárkem.

14. 09
2016

Ve středu 14. 9. byla slavnostně odhalena lavička Václava Havla na Velkém náměstí v Kroměříži. Přikládáme pozvánku.

13. 05
2016

Našemu čestnému členovi PhDr. Milanu Syručkovi byla udělena cena Klubu autorů literatury faktu za významné dílo literatury faktu "Rusko-ukrajinské vztahy - mýty a skutečnost". Stalo se tak v Praze v rámci mezinárodního festivalu Svět knihy.

20. 04
2016

Na zasedání zastupitelstva města Kroměříže převzala z rukou starosty města Jaroslava Němce předsedkyně Klubu UNESCO ocenění za celoživotní aktivní práci pro Kroměříž zejména v oblasti kultury. Při této příležitosti nejen poděkovala a vyjádřila vděčnost, ale zároveň zdůraznila, že ocenění chápe i jako ocenění pro Klub UNESCO a jeho aktivní členy, kteří již 25 let v místních podmínkách naplňují poslání světové organizace UNESCO.

23. 03
2016

Čestná členka Klubu UNESCO Dagmar Cruzová byla oceněna za práci v neziskovém sektoru. Informace o všech oceněných najdete zde.

08. 02
2016

Nejde jen o památky, ale i o přírodu, vzdělání a vědu, říká Eva Nováková z Klubu UNESCO. Obsáhlý rozhovor, který vedl s Evou Novákovou pro Týdeník Kroměřížska Karel Toman si můžete přečíst zde.