logo

Aktuálně z klubu UNESCO

14. 06
2018

Konference Historické zahrady Kroměříž 2018 s podtitulem "Travnaté plochy, bylinné podrosty, záhony a jejich sortimenty v historickém vývoji i současnosti. Byliny v památkách zahradního umění – kouzlo detailu" se uskuteční 14. - 15. 6. v Květné zahradě. Pozvánku najdete zde.

16. 11
2017

Klub UNESCO Kroměříž spolu s Gymnáziem Kroměříž vyhlašují literární soutěž pro studenty středních škol Zlínského kraje. Bližší informace a propozice soutěže naleznete zde.

10. 10
2017

Provoz a činnost Klubu UNESCO Kroměříž je v roce 2017 podporována účelovou neinvestiční dotací z rozpočtu města Kroměříže. Mimo to byly z rozpočtu města finančně podpořeny také kulturní a vzdělávací akce organizované Klubem UNESCO Kroměříž v rámci tradičních Dnů zahrad a zámku Kroměříž 2017.

Za tuto finanční podporu jménem členů klubu děkuje výbor Klubu UNESCO Kroměříž.

Projekt Dny zahrad a zámku Kroměříž 2017 byl podpořen také finanční dotací z fondu kultury Zlínského kraje a Ministerstvem kultury.

Projekt Dny zahrad a zámku Kroměříž 2017 byl podpořen také finannčí dotací z fondu kultury Zlínského kraje a Ministerstvem kultury.
01. 10
2017

Výroční zprávu klubu za minulý rok najdete zde.

01. 10
2017

První část aktuálního zpravodaje klubu najdete zde, druhou zde.

20. 03
2017

V březnu se uskutečnila výroční schůze Klubu UNESCO. Zápis z ní najdete zde.

07. 12
2016

Klub UNESCO Kroměříž vydal za přispění firmy NWT, a.s. publikaci o přípravě a realizaci lavičky Václava Havla v Kroměříži, která obsahuje  textovou část s projevy významných osobností, obrazovou část a poděkování všem, kteří se na této akci podíleli nebo ji podpořili.
Publikace, kterou je možné zakoupil za 30,- Kč v kanceláři Klubu UNESCO na Riegrovně nám. 149, může být i vhodným vánočním dárkem.

14. 09
2016

Ve středu 14. 9. byla slavnostně odhalena lavička Václava Havla na Velkém náměstí v Kroměříži. Přikládáme pozvánku.

13. 05
2016

Našemu čestnému členovi PhDr. Milanu Syručkovi byla udělena cena Klubu autorů literatury faktu za významné dílo literatury faktu "Rusko-ukrajinské vztahy - mýty a skutečnost". Stalo se tak v Praze v rámci mezinárodního festivalu Svět knihy.

20. 04
2016

Na zasedání zastupitelstva města Kroměříže převzala z rukou starosty města Jaroslava Němce předsedkyně Klubu UNESCO ocenění za celoživotní aktivní práci pro Kroměříž zejména v oblasti kultury. Při této příležitosti nejen poděkovala a vyjádřila vděčnost, ale zároveň zdůraznila, že ocenění chápe i jako ocenění pro Klub UNESCO a jeho aktivní členy, kteří již 25 let v místních podmínkách naplňují poslání světové organizace UNESCO.

23. 03
2016

Výroční zpráva Klubu za minulý rok je dostupná zde.

23. 03
2016

Čestná členka Klubu UNESCO Dagmar Cruzová byla oceněna za práci v neziskovém sektoru. Informace o všech oceněných najdete zde.

16. 03
2016

Výroční členská schůze klubu se konala 14. 3. 2016. Více o programu zde. Zápis z výroční schůze najdete zde.

22. 02
2016

Zastupitelstvo města Kroměříže na XVI. zasedání schválilo udělení Ceny města Kroměříže za rok 2015 MUDr. Evě Novákové, předsedkyni Klubu UNESCO. Zastupitelstvo dále schválilo udělení stříbrného tolaru Města Kroměříže Mgr. Miroslavu Pilátovi, předsedovi dozorčí rady Klubu UNESCO, za celoživotní přínos městu.

08. 02
2016

Nejde jen o památky, ale i o přírodu, vzdělání a vědu, říká Eva Nováková z Klubu UNESCO. Obsáhlý rozhovor, který vedl s Evou Novákovou pro Týdeník Kroměřížska Karel Toman si můžete přečíst zde.

08. 02
2016

Zastupitelstvo města Kroměříže na XV. zasedání schválilo nominaci MUDr. Evy Novákové, předsedkyně Klubu UNESCO, za město Kroměříž v anketě Osobnost roku 2015 ve Zlínském kraji.

17. 12
2015

Na slavnostním zasedání České komise pro UNESCO 17. prosince 2015 v Černínském paláci, v sídle ministestva zahraničních věcí, bylo předáno opětné jmenování členkou České komise pro UNESCO MUDr. Evě Novákové, předsedkyni Klubu UNESCO Kroměříž.

23. 03
2015

Na členské schůzi byly schváleny nové stanovy Klubu. Jsou k dispozici zde.