logo

Aktuálně z klubu UNESCO

27. 06
2018

podZámecké radovánky - akce pro děti mateřských škol a prvního stupně základních škol v Podzámecké zahradě v Kroměříži - pozvánku naleznete zde.

21. 06
2018

Provoz a činnost Klubu UNESCO Kroměříž je v roce 2018 podporována účelovou neinvestiční dotací z rozpočtu města Kroměříže.
Mimo to jsou z rozpočtu města finančně podpořeny také kulturní  a vzdělávací akce organizované Klubem UNESCO Kroměříž v rámci tradičních Dnů  zahrad a zámku Kroměříž 2018. Na realizaci těchto akcí dále přispělo Ministerstvo kultury ČR, Zlínský kraj a firmy VaK Kroměříž, a.s., RAPOS, spol. s.r.o., Holešov, VW WACHAL a.s., AEV Kroměříž.

Za tuto finanční podporu jménem členů klubu děkuje výbor Klubu UNESCO Kroměříž.

18. 06
2018

Přednáška s prezentací sbírkového fondu Arcibiskupského zámku. Ve spolupráci s Arcidiecézním muzeem v Kroměříži, odborný garant Mgr. Cyril Měsíc se zaměřením na kabinet grafiky. Bez vstupného. Arcidiecézní muzeum v Kroměříži, 16:00.

15. 06
2018

Koncert k 20. výročí zápisu zahrad a Arcibiskupského zámku v Kroměříži na seznam  světového dědictví  UNESCO s předáním ceny Karla Lichtensteina Kastelcornu Josefu Ruszelákovi. V programu  zazní skladby autorů a hudebníků , kteří působili na kroměřížském zámku nebo jejichž skladby jsou uloženy v hudební zámecké sbírce (P. J. Vejvanovský, W. A. Mozart, L.van Beethoven). Účinkující: Filharmonie B. Martinů Zlín, dirigent St. Vavřínek, sólo hoboj Vilém Veverka, vice viz plakát.

Prodej vstupenek jednak v předprodeji CK Frčíme, ulice na 1. máje i před koncertem, cena 230 Kč, senioři a studenti 170Kč.

14. 06
2018

Konference Historické zahrady Kroměříž 2018 s podtitulem "Travnaté plochy, bylinné podrosty, záhony a jejich sortimenty v historickém vývoji i současnosti. Byliny v památkách zahradního umění – kouzlo detailu" se uskuteční 14. - 15. 6. v Květné zahradě. Pozvánku najdete zde. Seznam přednášejících je zde.

13. 06
2018

Od 13. června (vernisáž v 17.00hod.) do 30. září - Výstava: Zahrady a Arcibiskupský zámek v Kroměříži 20 let na seznamu UNESCO – historie, současnost v dokumentech a obrazech. Návštěvnické centrum Arcibiskupského zámku. Bez vstupného. Více na pozvánce.

31. 05
2018

Kroměřížské návraty malíře a grafika Josefa Ruszeláka. Vernisáž ve čtvrtek 31. května 2018 v 16 hodin ve foyer kroměřížské radnice.
O autorovi, tvorbě a jeho návratech promluví Mgr. Markéta Mercová.
Komorní výstava z jeho tvorby potrvá do 22. června 2018. Pozvánku najdete zde.

16. 04
2018

Klub UNESCO poslal panu J. Němcovi, starostovi města Kroměříže, stížnost na necitlivý přístup a následný výsledek v rámci projednání rekonstrukce Kozánkovy vily v ochranném pásmu MPR v Kroměříži. Celý text stížnosti najdete zde.

04. 04
2018

Nový zpravodaj klubu najdete zde, výroční zprávu za rok 2017 zde.

12. 03
2018

V březnu proběhla výroční členská schůze klubu. Zápis najdete zde.

16. 11
2017

Klub UNESCO Kroměříž spolu s Gymnáziem Kroměříž vyhlašují literární soutěž pro studenty středních škol Zlínského kraje. Bližší informace a propozice soutěže naleznete zde.

10. 10
2017

Provoz a činnost Klubu UNESCO Kroměříž je v roce 2017 podporována účelovou neinvestiční dotací z rozpočtu města Kroměříže. Mimo to byly z rozpočtu města finančně podpořeny také kulturní a vzdělávací akce organizované Klubem UNESCO Kroměříž v rámci tradičních Dnů zahrad a zámku Kroměříž 2017.

Za tuto finanční podporu jménem členů klubu děkuje výbor Klubu UNESCO Kroměříž.

Projekt Dny zahrad a zámku Kroměříž 2017 byl podpořen také finanční dotací z fondu kultury Zlínského kraje a Ministerstvem kultury.

Projekt Dny zahrad a zámku Kroměříž 2017 byl podpořen také finannčí dotací z fondu kultury Zlínského kraje a Ministerstvem kultury.
01. 10
2017

Výroční zprávu klubu za minulý rok najdete zde.

01. 10
2017

První část aktuálního zpravodaje klubu najdete zde, druhou zde.

20. 03
2017

V březnu se uskutečnila výroční schůze Klubu UNESCO. Zápis z ní najdete zde.

07. 12
2016

Klub UNESCO Kroměříž vydal za přispění firmy NWT, a.s. publikaci o přípravě a realizaci lavičky Václava Havla v Kroměříži, která obsahuje  textovou část s projevy významných osobností, obrazovou část a poděkování všem, kteří se na této akci podíleli nebo ji podpořili.
Publikace, kterou je možné zakoupil za 30,- Kč v kanceláři Klubu UNESCO na Riegrovně nám. 149, může být i vhodným vánočním dárkem.

14. 09
2016

Ve středu 14. 9. byla slavnostně odhalena lavička Václava Havla na Velkém náměstí v Kroměříži. Přikládáme pozvánku.

13. 05
2016

Našemu čestnému členovi PhDr. Milanu Syručkovi byla udělena cena Klubu autorů literatury faktu za významné dílo literatury faktu "Rusko-ukrajinské vztahy - mýty a skutečnost". Stalo se tak v Praze v rámci mezinárodního festivalu Svět knihy.

20. 04
2016

Na zasedání zastupitelstva města Kroměříže převzala z rukou starosty města Jaroslava Němce předsedkyně Klubu UNESCO ocenění za celoživotní aktivní práci pro Kroměříž zejména v oblasti kultury. Při této příležitosti nejen poděkovala a vyjádřila vděčnost, ale zároveň zdůraznila, že ocenění chápe i jako ocenění pro Klub UNESCO a jeho aktivní členy, kteří již 25 let v místních podmínkách naplňují poslání světové organizace UNESCO.

23. 03
2016

Výroční zpráva Klubu za minulý rok je dostupná zde.

23. 03
2016

Čestná členka Klubu UNESCO Dagmar Cruzová byla oceněna za práci v neziskovém sektoru. Informace o všech oceněných najdete zde.

16. 03
2016

Výroční členská schůze klubu se konala 14. 3. 2016. Více o programu zde. Zápis z výroční schůze najdete zde.

22. 02
2016

Zastupitelstvo města Kroměříže na XVI. zasedání schválilo udělení Ceny města Kroměříže za rok 2015 MUDr. Evě Novákové, předsedkyni Klubu UNESCO. Zastupitelstvo dále schválilo udělení stříbrného tolaru Města Kroměříže Mgr. Miroslavu Pilátovi, předsedovi dozorčí rady Klubu UNESCO, za celoživotní přínos městu.

08. 02
2016

Nejde jen o památky, ale i o přírodu, vzdělání a vědu, říká Eva Nováková z Klubu UNESCO. Obsáhlý rozhovor, který vedl s Evou Novákovou pro Týdeník Kroměřížska Karel Toman si můžete přečíst zde.

08. 02
2016

Zastupitelstvo města Kroměříže na XV. zasedání schválilo nominaci MUDr. Evy Novákové, předsedkyně Klubu UNESCO, za město Kroměříž v anketě Osobnost roku 2015 ve Zlínském kraji.

17. 12
2015

Na slavnostním zasedání České komise pro UNESCO 17. prosince 2015 v Černínském paláci, v sídle ministestva zahraničních věcí, bylo předáno opětné jmenování členkou České komise pro UNESCO MUDr. Evě Novákové, předsedkyni Klubu UNESCO Kroměříž.

23. 03
2015

Na členské schůzi byly schváleny nové stanovy Klubu. Jsou k dispozici zde.