logo

Aktuálně z klubu UNESCO

20. 06
2017

Klub UNESCO Kroměříž ve spolupráci s Švabinského kruhem přátel výtvarného umění (ŠKPVU) uspořádá setkání jubilantů a přátel Kroměříže. V rámci setkání vystoupí pěvecký sbor Moravan a instrumentalisté Konzervatoře P. J. Vejvanovského. To vše v Rotundě Květné zahrady. Pozvánku najdete zde.

15. 06
2017

Zveme na seminář "Pečujeme o památky. Příklady dobré praxe aktivit neziskových a dobrovolnických organizací". Pozvánku najdete zde a přihlášku zde. Můžete se podívat na podrobný program. Pokyny pro přednášející jsou zde.

15. 06
2017

Dětské sbory a orchestr pedagogů a studentů konzervatoře zpívají a hrají melodie z pohádek pod vedením MgA. L. Poláškové.

Akce je součástí Dnů zahrad a zámku, oslav výročí zápisu na seznam UNESCO.

Plakát koncertu je zde.

05. 06
2017

Dny zahrad a zámku 2017

(5. - 15. 6.2017)

Klub UNESCO Kroměříž pořádá každoročně od r. 2000 "Dny zahrad a zámku“. Obsahem i letos budou kulturní, vzdělávací i společenské akce, tradičně v červnu (11. června 1999 v Kroměříži se konalo slavnostní převzetí certifikátu o zápisu zahrad a zámku na seznam kulturního dědictví UNESCO). Akce zvou k poznávání, propagaci kroměřížských památek a jsou ukázkou adekvátního využití jejich potenciálu. Předpokládaný program:

1) 15. 6. 2017 – Seminář - setkání: Pečujeme o památky. Více informací výše.

2) 15. 6. 2017 - Koncert k zahájení letní hudební sezóny ve skleníku Květné zahrady. Více informací výše.

3) Přednáška s prezentací sbírkového fondu Arcibiskupského zámku ve spolupráci s Arcidiecézním muzeem v Kroměříži, odborný garant Mgr. O. Zatloukal. Letos se zaměřením na hudební kabinet. Červen 2017 - datum bude upřesněno.

4) 19. 6. 2017 - Výtvarné dílny pro děti MŠ a ZŠ s jejich aktivním zapojením. Místo konání Podzámecká zahrada. Ve spolupráci s Pedagogickou školou v Kroměříži, ZUŠ a MCZK. Plakát k akci najdete zde.

Více informací o jednotlivých akcích také zde.

20. 03
2017

V březnu se uskutečnila výroční schůze Klubu UNESCO. Zápis z ní najdete zde.

07. 12
2016

Klub UNESCO Kroměříž vydal za přispění firmy NWT, a.s. publikaci o přípravě a realizaci lavičky Václava Havla v Kroměříži, která obsahuje  textovou část s projevy významných osobností, obrazovou část a poděkování všem, kteří se na této akci podíleli nebo ji podpořili.
Publikace, kterou je možné zakoupil za 30,- Kč v kanceláři Klubu UNESCO na Riegrovně nám. 149, může být i vhodným vánočním dárkem.

06. 12
2016

Provoz a činnost Klubu UNESCO Kroměříž je v roce 2016 podporována účelovou neinvestiční dotací z rozpočtu města Kroměříže. Mimo to byla z rozpočtu města finančně podpořeny také kulturní a vzdělávací akce organizované Klubem UNESCO Kroměříž, a to "Dny zahrad a zámku Kroměříž 2016", "Kulturní aktivity v objektech památkové péče" a "UNESCO Science cafe 2016".
 
Za tuto finanční podporu jménem členů klubu děkuje výbor Klubu UNESCO Kroměříž.

26. 09
2016

Seminář "Pečujeme o památky, příklady dobré praxe kulturních aktivit neziskových i dobrovolnických organizací" je z technických důvodů přesunut na jiný, zatím neurčený termín. Všem zájemcům o účast se omlouváme.

14. 09
2016

Ve středu 14. 9. byla slavnostně odhalena lavička Václava Havla na Velkém náměstí v Kroměříži. Přikládáme pozvánku.

13. 05
2016

Našemu čestnému členovi PhDr. Milanu Syručkovi byla udělena cena Klubu autorů literatury faktu za významné dílo literatury faktu "Rusko-ukrajinské vztahy - mýty a skutečnost". Stalo se tak v Praze v rámci mezinárodního festivalu Svět knihy.

20. 04
2016

Na zasedání zastupitelstva města Kroměříže převzala z rukou starosty města Jaroslava Němce předsedkyně Klubu UNESCO ocenění za celoživotní aktivní práci pro Kroměříž zejména v oblasti kultury. Při této příležitosti nejen poděkovala a vyjádřila vděčnost, ale zároveň zdůraznila, že ocenění chápe i jako ocenění pro Klub UNESCO a jeho aktivní členy, kteří již 25 let v místních podmínkách naplňují poslání světové organizace UNESCO.

23. 03
2016

Výroční zpráva Klubu za minulý rok je dostupná zde.

23. 03
2016

Čestná členka Klubu UNESCO Dagmar Cruzová byla oceněna za práci v neziskovém sektoru. Informace o všech oceněných najdete zde.

16. 03
2016

Výroční členská schůze klubu se konala 14. 3. 2016. Více o programu zde. Zápis z výroční schůze najdete zde.

22. 02
2016

Zastupitelstvo města Kroměříže na XVI. zasedání schválilo udělení Ceny města Kroměříže za rok 2015 MUDr. Evě Novákové, předsedkyni Klubu UNESCO. Zastupitelstvo dále schválilo udělení stříbrného tolaru Města Kroměříže Mgr. Miroslavu Pilátovi, předsedovi dozorčí rady Klubu UNESCO, za celoživotní přínos městu.

08. 02
2016

Nejde jen o památky, ale i o přírodu, vzdělání a vědu, říká Eva Nováková z Klubu UNESCO. Obsáhlý rozhovor, který vedl s Evou Novákovou pro Týdeník Kroměřížska Karel Toman si můžete přečíst zde.

08. 02
2016

Zastupitelstvo města Kroměříže na XV. zasedání schválilo nominaci MUDr. Evy Novákové, předsedkyně Klubu UNESCO, za město Kroměříž v anketě Osobnost roku 2015 ve Zlínském kraji.

17. 12
2015

Na slavnostním zasedání České komise pro UNESCO 17. prosince 2015 v Černínském paláci, v sídle ministestva zahraničních věcí, bylo předáno opětné jmenování členkou České komise pro UNESCO MUDr. Evě Novákové, předsedkyni Klubu UNESCO Kroměříž.

23. 03
2015

Na členské schůzi byly schváleny nové stanovy Klubu. Jsou k dispozici zde.