logo

Ocenění

Cenu biskupa Karla z Lichtenštejna-Kastelkornu uděluje Klub UNESCO Kroměříž významným tvůrcům z oblasti kultury, výchovy a vzdělávání, organizátorům kulturních akcí a významným mecenášům nekomerčních aktivit.

Cena nese jméno olomouckého biskupa a mecenáše kultury, který za třicet let svého episkopátu (1664-1695) vybudoval z válkou zničené Kroměříže rezidenční město naplněné barokními architektonickými skvosty s gymnáziem, knihovnou, obrazovou galerií, zámkem a zahradami.
Cena je udělována od roku 2008, kdy si Kroměříž připomínala 10. výročí zápisu kroměřížských zahrad a zámku na Listinu světového přírodního a kulturního dědictví UNESCO.

V roce 2018 byla ocenění uděleno Josefu Ruszelákovi. Cena byla udělena za všestranné výtvarné dílo a celoživotní uměleckou činnost při příležitosti významného životního jubilea.

Výbor Klubu UNESCO dne 9. 2. 2016 rozhodl, aby v jubilejním roce 25. výročí založení klubu byla udělena Cena Karla z Lichtenštejna - Kastelkornu sdružení Artcollegium 2002, které od roku 2002 výrazně obohatilo koncertní život v Kroměříži. Dva ze zakladatelů Artcollegia, Tomáš Netopil a Petr Vojtásek, se na realizaci převážně filharmonických koncertů v Kroměříži nadále podílejí.

Dirigent Tomáš Netopil se narodil v Kroměříži v roce 1975, absolvoval zde Konzervatoř P. J. Vejvanovského, vystudoval AMU v Praze, v letech 2009-2011 byl šéfdirigentem orchestru Národního divadla, od sezóny 2013/2014 vede filharmonii v Essenu. V Kroměříži se významně se podílí na dramaturgii festivalu Hudba v zahradách a zámku.

Petr Vojtásek, narodil se v roce 1962, v Kroměříži žije přes 25 let, podniká v oblasti obchodu a velkoobchodu související s dopravou. Hlavně díky jeho přispění jsou po finanční stránce koncerty Artcollegia 2002 v Kroměříži realizovány.

13. 6. 2013 na slavnostním koncertu k 15. výročí zápisu Arcibiskupského zámku a zahrad na Seznam UNESCO (Sněmovní sál Arcibiskupského zámku) byly předány ceny biskupa Karla z Lichtenštejna-Kastelkornu dvěma kroměřížským uměleckým školám: Konzervatoři P.J.Vejvanovského a Základní umělecké škole v Kroměříži. Školy společně oslavily v roce 2012 výročí vzniku Hudební školy Moravan, která zahájila v Kroměříži činnost 1. 10. 1882, jakožto 130. výročí počátku českého hudebního školství v Kroměříži.

13. 3. 2012 byla cena předána čestné člence Klubu UNESCO (2007) Marii Zahradníkové. Stalo se tak na slavnostním večeru k jejímu životnímu jubileu v Muzeu Kroměřížska. Cena byla udělena především za mnohaletou a všestrannou propagaci díla Maxe Švabinského i za zásluhy o činnost Švabinského kruhu přátel výtvarného umění v Kroměříži, v jehož čele působila téměř třicet let.

Dne 28. listopadu 2011 převzal při příležitosti slavnostního setkání k 20. výročí založení Klubu UNESCO Kroměříž Cenu biskupa Karla z Lichtenštejna-Kastelkornu restaurátor a akademický malíř František Sysel. Jeho nejvýznamnější kroměřížské restaurátorské práce: Nástěnné malby v kostele sv. Jana Křtitele, Maulbertschovy nástěnné malby v Manském sále Arcibiskupského zámku, Tizianův obraz Apollón a Marsyas.

Dne 24. 10. 2010 převzal od Klubu UNESCO Kroměříž Cenu biskupa Karla z Lichtenštejna-Kastelkornu za celoživotní dílo pan PhDr. Antonín Tučapský, hudební skladatel, vysokoškolský pedagog a někdejší dirigent Pěveckého sdružení moravských učitelů.

Dne 12. 6. 2008 převzali od Klubu UNESCO Kroměříž Cenu biskupa Karla z Lichtenštejna-Kastelkornu:

Město Kroměříž za trvalou podporu činnosti Klubu UNESCO Kroměříž v oblasti kultury a vzdělávání.

Zlínský kraj za podporu činnosti Klubu UNESCO Kroměříž v oblasti kultury a vzdělávání.

Akademický malíř Jiří Novák za vynikající výtvarné i literární dílo věnované městu Kroměříži.

MUDr. Eva Nováková za významný osobní vklad vedoucí k naplňování idejí UNESCO v Kroměříži a za organizaci festivalu Hudba v zahradách a zámku v Kroměříži.

Sbormistr Jan Štěpánek za celoživotní vynikající pedagogickou činnost v oblasti sborového zpěvu.

Firma AEV, spol.s r.o. za podporu tradičního festivalu Hudba v zahradách a zámku v Kroměříži.

Firma PILANA TOOLS, a.s., za podporu tradičního festivalu Hudba v zahradách a zámku v Kroměříži.

UniCredit Bank, a.s. za podporu koncertů a dalších hudebních aktivit Klubu UNESCO Kroměříž.

Stavební firma SYNER Manďák, a.s. za podporu kulturní činnosti aktivit Klubu UNESCO Kroměříž, zejména tradičního festivalu Hudba v zahradách a zámku v Kroměříži.

Firma RAPOS, spol. s r.o. za podporu tradičního festivalu Hudba v zahradách a zámku v Kroměříži.

Firma NWT Computer, spol. s r.o. za podporu tradičního festivalu Hudba v zahradách a zámku v Kroměříži.

Firma GRANIT HOLEC, spol. s r.o. za podporu tradičního festivalu Hudba v zahradách a zámku v Kroměříži.