logo

O sekci vědy a techniky

Sekce propagace vědy a techniky regionu (dále SPVTR) klubu UNESCO v roce 2013 a plány do budoucna. 

Před pěti léty založená sekce klubu UNESCO pod názvem propagace vědy a techniky regionu pokračovala i v roce 2013 v bohaté přednáškové, prezentační a osvětové činnosti pro členy klubu i ostatní zájemce.

Během tohoto pětiletého období bylo uvedeno 31 přednášek na rozličná témata z oblastí vědy a techniky (zemědělství, medicíny, životního stylu, aktuálního společenského vývoje, historie, sportu a sběratelství). Rozhodně také zaujaly prezentace firem ELKO EP z Holešova z oboru „chytré elektrotechniky“ a Chropyňské strojírny jakožto hlavního dodavatele automatických linek pro automobilní průmysl. Konkrétní výsledky výzkumné, výrobní a obchodní činnosti těchto firem byly naprosto přesvědčivé.

Soubor přednášek uvedených postupně v letech 2010-2012 je obsažen ve Sborníku vydaném klubem UNESCO.

Aktuálně

KLUB UNESCO KROMĚŘÍŽ, Sekce propagace vědy a techniky regionu připravila pro stálé i příležitostné posluchače půlroční kalendář oblíbených diskuzních a přednáškových večerů pro rok 2018. Najdete jej v sekci dokumenty.