logo

O sekci vědy a techniky

Sekce propagace vědy a techniky regionu (dále SPVTR) klubu UNESCO v roce 2013 a plány do budoucna. 

Před pěti léty založená sekce klubu UNESCO pod názvem propagace vědy a techniky regionu pokračovala i v roce 2013 v bohaté přednáškové, prezentační a osvětové činnosti pro členy klubu i ostatní zájemce.

Během tohoto pětiletého období bylo uvedeno 31 přednášek na rozličná témata z oblastí vědy a techniky (zemědělství, medicíny, životního stylu, aktuálního společenského vývoje, historie, sportu a sběratelství). Rozhodně také zaujaly prezentace firem ELKO EP z Holešova z oboru „chytré elektrotechniky“ a Chropyňské strojírny jakožto hlavního dodavatele automatických linek pro automobilní průmysl. Konkrétní výsledky výzkumné, výrobní a obchodní činnosti těchto firem byly naprosto přesvědčivé.

Soubor přednášek uvedených postupně v letech 2010-2012 je obsažen ve Sborníku vydaném klubem UNESCO.

Aktuálně

KLUB UNESCO KROMĚŘÍŽ, Sekce propagace vědy a techniky regionu připravila pro stálé i příležitostné posluchače 1. půlroční kalendář 2016 oblíbených diskuzních a přednáškových večerů

v lednu: Ing. Jiří Varhaník
Objevitelé a vynálezci z české kotliny i z Moravy
(povídání o vynálezech a vynálezcích 20.století)
čtvrtek 21. 1. v 16,00 hodin, COPT- kongresový sál

v únoru: prof. Stanislav Kratochvíl
Neurózy, psychoterapie, sex a životní spokojenost
(o pozitivním přístupu k životu nás všech)
čtvrtek 11. 2. v 16,00 hodin, COPT- kongresový sál

v březnu: MUDr. Pavel Rataj
Farmaceutický průmysl potřebuje pacienta
(závěry z výsledků vlastního výzkumu)
čtvrtek 17. 3. v 16,00 hodin, COPT- kongresový sál

v dubnu: Ing. Miloslav Otýpka
Od Edisona po úsporné žárovky a LED zdroje
( - bez světla dneska nejde žít)
čtvrtek 28. 4. v 16,00 hodin, COPT- kongresový sál

v květnu: Ing. Pavel Halas
O ledním hokeji jinak
(povídání o zákulisí světového hokeje)
čtvrtek 26. 5. v 16,00 hodin, COPT- kongresový sál

Na setkání se těší za výbor Sekce Jirka Varhaník