logo

O školách UNESCO

České školy jsou členem sítě Přidružených škol UNESCO od roku 1966.

Přidružené školy pracují na několika úrovních:
- mezinárodní (výměna informací mezi školami, které mohou využívat možnosti setkávat se v rámci různých mezinárodních projektů, soutěží a kampaní),
- regionální (spolupráce prostřednictvím regionálních seminářů, konferencí, výměnných studijních pobytů),
- národní (vytvoření národní sítě Přidružených škol UNESCO, které mají zájem o zlepšení kvality výuky a její obohacení o dimenzi ochrany kulturního dědictví a životního prostředí, multikulturní, lidskoprávní a mezinárodní).

Škol v síti je přibližně 50, z toho 5 škol je ve městě Kroměříži. Jsou to ZŠ U Sýpek, ZŠ Zachar, Gymnázium Kroměříž, SZŠ a TSOŠ veterinární. Školy ve svých vzdělávacích programech zavádí 4 pilíře vzdělávání definovaných Mezinárodní komisí pro vzdělávání ve 21. století:
- učit se vědět („learning to know“);
- učit se konat („learning to do“);
- učit se být („learning to be“);
- učit se žít společně („learning to live together“).

Každá ze škol se ve své činnosti v rámci UNESCO zaměřuje na nejméně jedno ze čtyř prioritních témat definovaných UNESCO:
Světové problémy a role systému OSN;
Lidská práva, demokracie a tolerance;
Mezikulturní vzdělávání a světové dědictví;
Životní prostředí a udržitelný rozvoj.