logo
Akce v roce 2015 | Klub UNESCO Kroměříž

Akce pořádané Klubem UNESCO

2017

20. 03
2017

Výroční schůze Klubu

Aktuální výroční schůze Klubu UNESCO se uskutečnila 20. března 2017 v 16,30 hod. v konferenčním sále Muzea Kroměřížska. Pozvánka je zde. Zápis ze schůze zde.

15. 06
2017

Pečujeme o památky - příklady dobré praxe aktivit neziskových a dobrovolnických organizací

Kulturní aktivity, obnova, osvěta, propagace… Seminář doprovodí výstava. Z příspěvků bude vydán sborník.
Květná zahrada v Kroměříži, přednáškový sál, 9 - 17:00. Pozvánka na akci zde. Přihláška pak zde. Můžete se projít podrobný program. Pokyny pro přednášející jsou zde.

Akce je součástí Dnů zahrad a zámku, oslav výročí zápisu na seznam UNESCO.

15. 06
2017

Koncert k zahájení letní hudební sezóny

Dětské sbory a orchestr pedagogů a studentů konzervatoře zpívají a hrají melodie z pohádek pod vedením MgA. L. Poláškové.

Skleník Květné zahrady.

Akce je součástí Dnů zahrad a zámku, oslav výročí zápisu na seznam UNESCO.

Plakát najdete zde.

19. 06
2017

Kroměříž - město jako malované

VÝTVARNÉ DÍLNY PRO ŽÁKY MŠ A ZŠ S JEJICH AKTIVNÍM ZAPOJENÍM

19. června 2017 (9 – 15 hodin), Podzámecká zahrada v Kroměříži (pod balkonem zámku, Colloredova kolonáda, trávník před balkonem zámku aj.).
V rámci výtvarných dílen se děti MŠ a ZŠ seznámení s výtvarným odkazem Kroměříže formou her a workshopů, které jim představí i méně tradiční způsoby výtvarného tvoření. Více informací zde.

20. 06
2017

Setkání jubilantů a přátel Kroměříže

Komponovaný večer hudby a mluveného slova.

Klub UNESCO Kroměříž ve spolupráci s Švabinského kruhem přátel výtvarného umění(ŠKPVU) pořádá setkání jubilantů a přátel Kroměříže v Rotundě Květné zahrady.

Pozváni jsou významní jubilanti Kroměřížané a přátelé Kroměříže i široká veřejnost. Setkání se bude konat v rotundě Květné zahrady. Cílem je nejen vyjádřit poděkování a úctu významným osobnostem spjatým s Kroměříží, na které se pomalu zapomíná. Večer se bude konat ve spolupráci se Švabinského kruhem přátel výtvarného umění a Arcibiskupským zámkem. Účinkovat bude pěvecký sbor Moravan a instrumentalisté z Konzervatoře P. J. Vejvanovského. Pozvánku najdete zde.