logo
Akce v roce 2015 | Klub UNESCO Kroměříž

Akce pořádané Klubem UNESCO

2018

12. 03
2018

Výroční členská schůze Klubu UNESCO Kroměříž

Pozvánka na schůzi je zde.

31. 05
2018

Kroměřížské návraty malíře a grafika Josefa Ruszelák

Vernisáž ve čtvrtek 31. května 2018 v 16 hodin ve foyer kroměřížské radnice.

O autorovi, tvorbě a jeho návratech promluví Mgr. Markéta Mercová.

Komorní výstava z jeho tvorby potrvá do 22. června 2018. Pozvánku najdete zde.

06. 06
2018

Stromy republiky Zlínského kraje - vernisáž výstavy

Vernisáž putovní výstavy "Stromy republiky Zlínského kraje" v Palmovém skleníku Květné zahrady. V Kroměříži výstava potrvá do 30. června.

06. 06
2018

Morava v čase převratů a změn

6.- 7. června 2018. Konference "Morava v čase převratů a změn" - konferenční sál Květné zahrady v Kroměříži.
 

 

13. 06
2018

Zahrady a Arcibiskupský zámek 20 let na Seznamu UNESCO - historie a současnost

Vernisáž výstavy "Zahrady a Arcibiskupský zámek 20 let na Seznamu UNESCO - historie a současnost" v prostorách návštěvnického centra Arcibiskupského zámku. Výstava potrvá do 30. září 2018. Více informací v pozvánce.

13. 06
2018

Dny zahrad a zámku 2018

13. 6.- 27. 6. 2018.

Klub UNESCO Kroměříž pořádá každoročně od r. 2000 Dny zahrad a zámku“.Obsahem i v r. 2018 budou kulturní, vzdělávací i společenské akce, tradičně v červnu (11. června 1999 se v Kroměříži konalo slavnostní převzetí certifikátu o zápisu zahrad a zámku na seznam kulturního dědictví UNESCO). Akce zvou k  poznávání, propagaci a podpoře kroměřížských památek a jsou i ukázkou adekvátního využití jejich potenciálu. V r. 2018  budou akce poznamenány 20. výročím   zápisu zahrad a Arcibiskupského zámku  v Kroměříži na seznam  světového dědictví UNESCO a rokem Evropského kulturního dědictví (European Year of Cultural Heritage 2018). Více informací najdete u konkrétních aktivit.

14. 06
2018

Historické zahrady Kroměříž 2018

Konference s podtitulem "Travnaté plochy, bylinné podrosty, záhony a jejich sortimenty v historickém vývoji i současnosti. Byliny v památkách zahradního umění – kouzlo detailu" se uskuteční 14. - 15. 6. v Květné zahradě. Pozvánku najdete zde. Seznam přednášejících zde.

15. 06
2018

Koncert k zahájení letní hudební sezóny v Květné zahradě

Koncert k zahájení letní hudební sezóny v Květné zahradě s přednáním ceny biskupa Karla Liechtensteina  Castelcorna - Velký skleník Květné zahrady.
V programu zazní sklady autorů a hudebníků, kteří působili na kroměřížském zámku nebo jejichž sklady jsou uloženy v zámeckém hudebním archivu (P.J. Vejvanovský, W. A. Mozart, L. van Beethoven). Účinkující: Filharmonie B. Martinů Zlín, dirigent St. Vavřínek, sólista  Vilém Veverka - hoboj.

Prodej vstupenek jednak v předprodeji CK Frčíme, ulice na 1.máje, i  před koncertem cena 230 Kč, senioři a studenti 170Kč.

Plakát zde.

18. 06
2018

Přednáška s prezentací sbírkového fondu Arcibiskupského zámk

Ve spolupráci s Arcidiecézním muzeem v Kroměříži, odborný garant Mgr. Cyril Měsíc se zaměřením na kabinet grafiky. Bez vstupného. Arcidiecézní muzeum v Kroměříži, 16:00.

27. 06
2018

podZámecké radovánky

podZámecké radovánky - akce pro děti mateřských škol a prvního stupně základních škol v Podzámecké zahradě v Kroměříží - pozvánku naleznete zde. Zájem o účast prosím potvrďte do 15. 6. 2017 na e-mail unesco-km@volny.cz, event. telefonicky: 736 140 829

19. 09
2018

Na plese národů Rakousko-Uherska (koncert)

Koncert ve Velkém skleníku Květné zahrady - "Na plese národů Rakousko-Uherska", účinkující - Filharmonie B. Martinů Zlín,  dirigent St. Vavřínek, taneční soubor Hradišťan. Plakát najdete zde.

19. 09
2018

ZROD MODERNÍHO STŘEDOEVROPANA

19.9.-21.9.2018 - Arcibiskupský zámek Kroměříž - mezinárodní vědecká konference "ZROD MODERNÍHO STŘEDOEVROPANA" (1848-1918-2018) za účasti předsedy  Evropského parlamentu Antonia Tajaniho, ministrů kultury, historiků, právníků a dalších ze zemí bývalého Rakousko-Uherska. Program konference najdete zde.

19. 09
2018

Výročí Říšského sněmu 1848, r. 1918 a k Evropskému roku kulturního dědictví

Akce s mezinárodní účastí.

19.9.2018 - koncert ve Velkém skleníku Květné zahrady - "Na plese národů Rakousko-Uherska", účinkující - Filharmonie B. Martinů Zlín,  dirigent St. Vavřínek, taneční soubor Hradišťan.
19.9.-21.9.2018 - Arcibiskupský zámek Kroměříž  - mezinárodní  vědecká konference "ZROD MODERNÍHO STŘEDOEVROPANA"  (1848-1918-2018) za účasti předsedy Evropského parlamentu Antonia Tajaniho, ministrů kultury, historiků, právníků a dalších ze zemí bývalého Rakousko-Uherska.                              
21.9.2018 - koncert na Velkém náměstí v Kroměříži - " Fišeriáda" (hudba k filmům Luboše Fišera - Petrolejové lampy, Zlatí úhoři, Babička, Romaneto), účinkující: Filharmonie B. Martinů Zlín, dirigent Stanislav Vavřínek, sbor, sóla Patricie Janečková, Taťána Roskovcová.

19.9.2018 - koncert ve Velkém skleníku Květné zahrady - "Na plese národů Rakousko-Uherska", účinkující - Filharmonie B. Martinů Zlín,  dirigent St. Vavřínek, taneční soubor Hradišťan.
                              19.9.-21.9.2018 - Arcibiskupský zámek Kroměříž  - mezinárodní  vědecká konference "ZROD MODERNÍHO STŘEDOEVROPANA"  (1848-1918-2018)  za účasti předsedy  Evropského
                                                       parlamentu Antonia Tajaniho, ministrů kultury, historiků, právníků a dalších  ze zemí bývalého Rakousko-Uherska.                              
                               21.9.2018 - koncert na Velkém náměstí v Kroměříži - " Fišeriáda" (hudba k filmům Luboše Fišera - Petrolejové lampy, Zlatí úhoři, Babička, Romaneto),
                                                účinkující: Filharmonie B. Martinů Zlín, dirigent Stanislav Vavřínek, sbor, sóla Patricie Janečková, Taťána Roskovcová.
12. 12
2018

Zámek a zahrady v Kroměříži - křest knihy

Pozvánku na křest knihy najdete zde.