logo
Archiv akcí | Klub UNESCO Kroměříž

Akce pořádané Klubem UNESCO

Archiv akcí

22. 06
2011

Slavnostní zahajovací koncert

Sněmovní sál Arcibiskupského zámku, 19.30 hod

Ve spolupráci s Artcollegiem 2002

Filharmonie B.Martinů Zlín, dirigent T.Netopil,Jakub Hrubý baryton

Program : L. Sluka: Kladské písně - premiéra

V. Novák: Slovácká suita, op. 32

L. van Beethoven: Symfonie č.6 F dur, op. 68 (Pastorální)

29. 06
2011

Klavírní a písňový recitál k jubileu Gustava Mahlera a Ferenze Liszta

Sněmovní sál Arcibiskupského zámku, 19.30 hod.

Klavír: Karel Košárek, zpěv Alžběta Poláčková a Roman Janál

Program: Gustav Mahler, Ferenz Liszt

07. 07
2011

Renesanční jazz

Rotunda Květné zahrady 19.30 hod.

Societas incognitorum a Pacora Trio

Program: Písně Jakoba Handla Galla Clémenta Janequina, Thomase Weelkes, Thomase Weelkes za doprovodu jazzové improvizace

14. 07
2011

Pocta J. A. Štěpánovi – Koncert pro kladívkový klavír, smyčcový soubor a horny

kostel sv. Jana Křtitele 19.30 hod.

Kladívkový klavír: Ilona Růčková

Program ze skladeb J. A.Štěpána z hudebního archivu kroměřížského zámku

21. 07
2011

Kroměřížský komorní orchestr, dirigent Marek Čermák, sólo viola – Bohuslav Matoušek, housle – Adam Novák

Sněmovní sál Arcibiskupského zámku, 19.30 hod.

Program:W. A. Mozart - Koncertantní symfonie pro housle a violu

B. Martinů – Divertimento (Serenáda č.4) pro housle a violu a komorní orchestr

J.Puschmann – Koncert pro housle a orchestr,

27. 07
2011

Guisupe Verdi – předehry a árie z oper

Sněmovní sál Arcibiskupského zámku, 19.30 hod.

Moravská filharmonie Olomouc, dirigent Petr Šumník, Lea Vítková - soprán

David Szendiuch- baryton, Jakub Kettner – baryton, Jiří Přibyl - bas

Ve spolupráci s Artcollegiem 2002

04. 08
2011

Cercle Interfacultaire de Musique Instrumentale

v rotundě Květné zahrady 19.30

Smyčcový univerzitní soubor Belgie

Program: Johann Sebastian BACH, Johann Heinrich SCHMELZER, Joseph HAYDN, Georg

Philipp TELEMANN

10. 03
2014

Ingredere hospes

beseda společně s NPÚ v Kroměříži a Knihovnou Kroměřížska

11. 03
2014

Koncert Sakura a Jablůčko

kino Nadsklepí

17. 03
2014

Výroční schůze členů a hostů Klubu UNESCO

vydání Zpravodaje Klubu UNESCO I/2014

15. 04
2014

Beseda s Jiřinou Šiklovou

Občanská společnost a EU. Společně s Knihovnou Kroměřížska.

1) Beseda se studeny VOŠ pedagogické v Kroměříži

2) Beseda s občany v Knihovně Kroměřížska

20. 06
2014

Multižánrový Hudební piknik v Květné zahradě 2014

Program je sestaven z různých, nejen hudebních žánrů, který uspokojí i pestrou paletu návštěvníků - od dětí až po seniory.

Program probíhá od 15 hodin do cca 23 hodin v Květné zahradě - v kolonádě, v rotundě, v čestném dvoře, v kuželně…... Začíná soutěžemi a vystoupením nejmenších dětí, pokračuje vystoupením žáků a studentů a postupně ve večerních hodinách programem pro dospělé návštěvníky.

Letos účast přislíbili: Mateřské centrum Klubíčko, mateřské školy z Kroměříže, soubory Základní umělecké školy z Kroměříže a Hulína, pěvecký sbor ZeSrandy, Bartošův dětský soubor ze Zlína, kapela Zbillow, Jazz club Kroměříž, Rozárky (sbor seniorek), country kapela Telegraf z Uh. Hradiště , Konzervatoř P.J. Vejvanovského, Divadelní kroužek ZŠ Sýpky Kroměříž, taneční soubor Ječmínek, SZUŠ D-MUSIC Kroměříž , klarinetové kvarteto – Klaret, Luke & The Skywalkers (Olomouc), skupina HUKL, NPÚ Kroměříž = (realizace edukačních zábavných akcí – Vodní hudba, hrajeme si v zahradě…) Dům kultury v Kroměříži - závěr programu film „Ta naše písnička česká“.

Vždy je postaráno i o pestré občerstvení.

Dětské i dospělé návštěvníky potěší i výhra v tombole.

03. 07
2014

Slavnostní zahajovací koncert k roku České hudby

19.00 hod, Sněmovní sál Arcibiskupského zámku

Filharmonie B. Martinů Zlín, dirigent T. Netopil, recitace Soňa Červená

Program:

A. Dvořák - Symfonické variance Op. 77

A. Dvořák - symfonické básně Holoubek a Vodník

Josef Suk - Radúz a Mahulena “prolog”

Vstupné: 350,- Kč, studenti a senioři: 300 Kč

08. 07
2014

Hudba barokní Kroměříže

19.00 hod. Rotunda Květné zahrady

Irena Troupová - soprán a Collegium Musicum Brno

umělecká vedoucí Elen Machová

Jiří Květoň - barokní housle, Věra Mikulášková - viola da gamba, Simona Holubcová - theorba, Lucie Fišerová - virginal

Program: Heinrich Ignaz Franz Biber, Giovany Legrenzi, G. B. Bononcini, Matthias Schober.

Vstupné: 140,- Kč, studenti a senioři: 90,- Kč 

15. 07
2014

Kvarteto Martinů + hoboj Vilém Veverka

19.00 hod. Rotunda Květné zahrady

Program: F. V. Kramář, B. Martinů, I. Yun, W. A. Mozart

Vstupné: 140,- Kč, studenti a senioři: 90,- Kč

 

 

24. 07
2014

Orchestr Cercle Interfacultaire de Musique Instrumentale a sólisté

19.00 hod., Rotunda Květné zahrady (atrium ZUŠ)

Dirigent: Jean Gabriel Raelet,

sólo: Emilie Herwats – viola, Aline Masset - violoncello, Manon Stassen a Samuel Denis - housle

Program: G. F. Händel, F. W. H. Benda, A. Vivaldi, J. S. Bach

Vstupné: 130,- Kč, studenti a senioři: 80,- Kč

30. 07
2014

Orientální noc

19.00 hod, Sněmovní sál Arcibiskupského zámku

Moravská filharmonie Olomouc, Zdeněk Klauda - dirigent

Ana-Maria Labin - soprán

Richard Samek - tenor

Program:

G. Verdi, G. Puccini, Nikolaj Rimskij-Korsakov

Vstupné: 250,- Kč, studenti a senioři: 200,-Kč

09. 08
2014

Závěrečný koncert dirigentských kursů

Sněmovní sál Arcibiskupského zámku, 19.00

Filharmonie B. Martinů Zlín

dirigenti: lektoři a absolventi dirigentského kursu

uvádí Tomáš Netopil

Program: A. Dvořák, L. W. Beethoven

Vstupné: 250,- Kč, studenti a senioři: 200,- Kč

26. 09
2014

Jak se Evropané domluví

Klub UNESCO Kroměříž, jako spolupořadatel, spolu se členkou klubu Ing. Michaelou Šojdrovou si dovolují pozvat na přednášku filozofa prof. Jana Sokola na téma "Jak se Evropané domluví".

Aula pedagogické školy, 15:30.

Pozvánka na akci zde.

18. 10
2014

UNESCO Science Cafe

Klubový večer. Přednáška Ing. Marka Šimčáka Ph.D. na téma: Technologie z Kroměříže míří do kosmu.

Kavárna Bistro Matiné

04. 11
2014

Poutní kostel na Zelené hoře architekta Jana Blažeje Santiniho 20 let na seznamu světového kulturního dědictví UNESCO

Klub UNESCO ve spolupráci s Domem kultury zvou na přednášku, besedu a vernisáž výstavy

O historii, současnosti a budoucnosti promluví Stanislav Růžička, předseda OS Putování za Santinim a farář Vladimír Záleský, správce Zelené hory.

Součástí bude i vernisáž a výstava Stavby Santiniho na Moravě.

Kde, kdy: Foyer Domu kultury, 16:00.

Pozvánka na akci zde.

03. 12
2014

Klubový večer

Společně s Švabinského kruhem přátel výtvarného umění

Součástí křest knihy "Max Švabinský: malířské a kreslířské dílo"

Muzeum Kroměřížska

19. 02
2015

Od malých sportovních letadel až do kokpitu Boeingu a Airbusu

Diskusní večerv kongresovém sále COPT,

přednáší Miroslav Rakušan a Ivan Bednařík.

23. 03
2015

Výroční schůze členů a hostů Klubu UNESCO

Schváleny nové stanovy Klubu UNESCO Kroměříž

12. 05
2015

Zájezd za památkami UNESCO Praha

Návštěva Obecního domu s komentovanou prohlídkou a návštěvou výstavy secesního umění tamtéž, návštěva Průhonického parku s komentovanou prohlídkou.

06. 06
2015

Hvězdné filmové melodie - koncert

Hvězdné filmové melodie

Kde a kdy: Sněmovní sál Arcibiskupského zámku, 19:30.

Program: melodie z filmu a muzikálů Piráti z Karibiku, Indian Jones, Mise, My Fair Lady, Zachraňte vojína Ryana, James Bond, Hvězdné války, West Syde Story a další

Vystoupí: Sbory Smetana sbormistryně Lenka Polášková a ZeSrandy sbormistryně Eva Kočařová.

Sólisté: Tadeáš Hoza, Eva Kývalová, Tereza Navrátilová, Jiří Jablunka.

Orchestr pedagogů a studentů Konzervatoře P. J. Vejvanovského, dirigent Lenka Polášková

Koncert se koná v rámci Dnů zahrad a zámku Kroměříž 2015, Filmové Kroměříže 2015, zahájí letní sezónu v Květné zahradě.

Záštita: starosta města Kroměříž Jaroslav Němec

Koncert se koná ve spolupráci a za podpory: Ministerstvo kultury, město KM, VaK, Arcibiskupský zámek.

Předprodej a rezervace vstupenek: Infocentrum Velké náměstí 115, tel. 573321408, mobil 777671116 E-mail: infocentrum@mesto-kromeriz.cz

Vstupné 160 Kč, snížené pro seniory a studenty 90Kč

12. 06
2015

Multižánrový piknik

Letos na Velkém náměstí, pěších zónách, na Starém pivovaře, v atriu ZUŠ…

15.00 – 22.00

Více zde.

17. 06
2015

Výstava “Květná zahrada historická i současná“

Vernisáž výstavy s předáním cen nejúspěšnějším tvůrcům se koná ve skleníku Květné zahrady v 16.00 hod. Vystaveny a odměněny budou vybrané práce dětí a studentů kroměřížských ZŠ, SŠ a školských zařízení. Výstava je příležitostí pro prezentaci mladých výtvarníků, ale i projevem ocenění jejich pedagogů.

Výstava bude přístupná veřejnosti do konce července 2015.

Pořadatel: Klub UNESCO Kroměříž, ve spolupráci se ZUŠ Kroměříž a Odborem školství a sociální péče MěÚ v Kroměříži.

18. 06
2015

Hudba ze dvora krále slunce Ludvíka XIV.

Collegium Moraviensis s uměleckou vedoucí cembalistkou Ilonou Ručkovou

Rotunda Květné zahrady, 20.00 hod.

Program koncertu:

1. J. M. Leclair: Ouvertura č. 3 A dur pro housle, hoboj a b. c.
(z opery Scyla et Glacus)
Grave - Allegro - Largo - Allegro assai

2. S. Camus: Dvorní písně pro soprán a b. c. (výběr): Laissez durer la nuit, Amour, cruel Amour, Que ta voixdivine me touche!

3. G. Muffat: Passacaglia g moll pro cembalo sólo

4. J. Ph. Rameau: Tristes apprets (arie Télaire z opery Castor et Pollux)

6. Fr. Couperin: Královský koncert pro hoboj a b. c.

7. J. B. Lully: Venez, venez (arie z opery Armide)

8. J. B. Lully - J. H. D Anglebert: Passacaile  pro cembalo sólo (z opery Armide)

9. J. B. Boismortier: Triosonata a moll, op. 37, č. 5 pro housle, violoncello a b. c.
Vivace - Largo - Allegro

Účinkují: Barbora Šancová - soprán, Malgorzata Jozefowska - barokní hoboj, Vojtěch Zajíc - barokní housle, Vendula Zajícová - barokní violoncello, Ilona Růčková - cembalo

Koncert doprovodí konferenci Historické zahrady Kroměříž 2015 letos na téma „Nové ve starém“. Je součástí Dnů zahrad a zámku 2015.

Předprodej vstupenek: Infocentrum Velké náměstí 115, Vstupné 120 Kč, snížené pro seniory a studenty 80 Kč.

Koncert doprovodí konferenci Historické zahrady Kroměříž 2015 letos na téma „Nové ve starém“. Je součástí Dnů zahrad a zámku 2015.

 

Pořadatel koncertu: Klub UNESCO Kroměříž, tel. 573332344.

Předprodej vstupenek: Infocentrum Velké náměstí 115, Vstupné 120 Kč, snížené pro seniory a studenty 80 Kč.
21. 06
2015

Zahajovací koncert festivalu + Evropský den hudby

Carl Orff – Carmina Burana, Filharmonie Bohuslava Martinů Zlín

Dirigent – Tomáš Netopil

Sóla: Kateřina Plachetková, Ivan Kusnjer, Jan Mikušek

Sbor ND moravskoslezského a sbor Žerotín

Sbormistři: Jurij Galatenko, Petr Koňárek

Mediavita – soubor středověké hudby a tanců

Skleník Květné zahrady / 19.00

03. 07
2015

Odkaz trubačského umění P. J. Vejvanovského

Musica Figuralis – umělecký vedoucí Marek Čermák

Skladby pro sólové barokní trumpety a smyčcový soubor kroměřížského hudebního skladatele

a dvorního trubače P. J. Vejvanovského a jeho současníků.

Rotunda Květné zahrady / 19.00

10. 07
2015

Bohové

Státní filharmonie Brno, Dirigent – Petr Altrichter

W. A. Mozart – Symfonie č. 41 C dur „Jupiter“ K 551

G. Mahler – Symfonie č. 1 D dur „Titan“

Skleník Květné zahrady / 19.00

14. 07
2015

Hudba z kroměřížského zámeckého archivu v odlesku žesťových nástrojů

Soubor historických nástrojů Ensemble Tonus Wien

Obsazení: Heinrich Bruckner – zrumpeta, cink

Otmar Gaiswinkler – historické trombony

Johannes Fuchshuber – historické trombony

Hans P. Gaiswinkler – historické trombony

Johannes M. Bogner – varhanní pozitiv, cembalo

Belinda Loukota - soprán

Hosté: Jaroslav Kocůrek – clarina

a Jakub Zívalík – historické trombony

Rotunda Květné zahrady / 19.00

22. 07
2015

Debut - Moravská filharmonie Olomouc

František Macek – dirigent

Václav Petr – violoncello

L. van Beethoven – Coriolan, předehra op. 62

E. Elgar – Koncert pro violoncello a orchestr e moll, op. 85

P. I. Čajkovský – Symfonie č. 6 h moll „Patetická“

Sněmovní sál Arcibiskupského zámku / 19.00

08. 08
2015

Koncert v rámci mezinárodních dirigentských kurzů - Filharmonie Bohuslava Martinů Zlín

Provází Tomáš Netopil

Tradiční představení účastníků mezinárodních dirigentských kurzů a jejich provedení skladeb

L. van Beethovena, J. Haydna, A. Dvořáka

Sněmovní sál Arcibiskupského zámku / 19.00

17. 09
2015

Interna, neboli vnitřní lékařství

16,00 hodin, kongresový sál COPT

Co můžete očekávat od interního oddělení Kroměřížské nemocnice a.s.

přednáší : MUDr. Pavel Třeštík primář interního oddělení Kroměřížské nemocnice a.s.

08. 10
2015

UNESCO SCIENCE CAFE - NWT jako průkopník nových technologií

17,30 hodin u Zlatého kohouta

LED panely,pěstování rajčat celoročně ve sklenících,rozvoj 3-D tiskáren, bioplynové stanice, pyrolýza plastových odpadů…

přednášející: David Vítek, NWT.

18. 11
2015

Slavnostní večer k připomenutí 70. výročí založení světové organizace UNESCO

Aula Pedagogické školy.

Pozvánka zde.

19. 11
2015

Gastronomie jako významný studijní obor v Kroměříži

16,00 hodin v restauraci SŠHS v ulici Pavláková

přednáší ředitel Ing. P. Hajný.

Pozvánka zde.

10. 06
2016

Koncert komorního orchestru CAMERATA CREMSIRIENSIS

Zahajovací koncert letní hudební sezóny v rámci Dnů zahrad a zámku 2016

Orchestr pedagogů a studentů Konzervatoře P. J. Vejvanovského Kroměříž

Program: Vejvanovský, Corelli, Starnic, Haydn, Vivaldi

Rotunda Květné zahrady, 19:00.Dnů zahrad

Vstupné: 120 Kč, snížené 80 Kč

Více informací zde.

13. 06
2016

Přednáška s prezentací sbírkového fondu Arcibiskupského zámku

Ve spolupráci s Arcidiecézním muzeem v Kroměříži. Pozvánka na akci zde.

15. 06
2016

Jak se v Kroměříži muzicírovalo

Hudební dílny pro žáky MŠ a ZŠ s jejich aktivním zapojením

Květné zahrada (rotunda, kolonáda a okolí), 9 - 15:00

Pozvánka zde

19. 06
2016

Komentovaná prohlídka Holandské zahrady

Historie, architektura. Následně beseda o bylinách v Holandské zahradě a jejich praktickém využití.

03. 07
2016

Filharmonie Bohuslava Martinů Zlín, Tomáš Netopil - dirigent, Robert Kozánek - trombon

Program:

A.Dvořák-Scherzo capri ccioso
Ivan Zelenka - Koncert pro trombon a orchestr (světová premiéra)
R.Schumann Symfonie č. 3 Es dur Op. 97
I. Lebhaft, II. Scherzo: Sehr mässig, III. Nicht schnell , IV. Feierlich,V. Lebhaft

Skleník Květné zahrady.

10. 07
2016

Filharmonie Bohuslava Martinů Zlín, Tomáš Bauer - dirigent Sólista - Bohuslav Matoušek - housle, Jakub Junek - housle

"Učitel a žák"

Program:

W. A. Mozart  
Concertone C-Dur KV 190 pro dvoje housle
I. Allegro con spirit, II. Andantino grazioso, III. Tempo di Menuetto vivace

Bohuslav Martinů
Koncert pro dvoje housle D-Dur  H329
I.  Pocco allegro, II. Moderato - Piu vivo - Tempo primo, III. Alegrocon brio – Vivo, Presto

Johannes Brahms
Symfonie č.1. C dur
I. Un poco sostenuto - Allegro - Meno Allegro,  II. Andante sostenuto, III. Un poco allegretto e grazioso, IV. Adagio - piu andante - Allegro non troppo, ma con brio

Skleník květné zahrady.

15. 07
2016

Koncert hlubokých žesťů České filharmonie

Rotunda Květné zahrady.

Podrobné informace o koncertu budou doplněny.

21. 07
2016

Musica Minor

Program:

G.P.Telemann - Sinfonia spirituosa D dur, TWV 44:1 
A.Corelli - "La Folia" (verze pro violu a basso continuo)   
A.Vivaldi - Koncert pro smyčce A dur, RV 158   
J.Halvorsen - Passacaglia pro housle a violu
W.F.Bach - Ouvertura g moll

Rotunda Květné zahrady.

10. 08
2016

Moravská Filharmonie Olomouc, Zdenek Klauda - dirigent, Veronika Dzhoiev - sopran, Jakub Kettner - baryton: Romantické obrazy

Program:

F. Mendelssohn Bartholdy
Symfonie č. 3. “Skotská” I. Andante con moto – Allegro un poco agitato, II. Vivace non troppo, III. Adagio, IV. Allegro vivacissimo – Allegro maestoso assai                                         

P. I. Čajkovský
výběr z opery Evžen Oněgin
1. Dopisová scéna   2. Vy mně pisali  3. Polonéza  4. Závěrečná scéna

Skleník Květné zahrady.

12. 08
2016

Koncert v rámci mezinárodních dirigentských kurzů

Filharmonie Bohuslava Martinů Zlín

Sněmovní sál Arcibiskupského zámku.   

14. 09
2016

Slavnostní odhalení Lavičky Václava Havla a zahájení výstavy k 25. výročí založení klubu

Odhalení lavičky proběhne na Velkém náměstí v 15:00, zahájení výstavy k 25. výročí založení Klubu UNESCO Kroměříž ve vstupu do radnice v 16:00. Výstava potrvá 4. října. Pozvánka zde.

26. 09
2016

Pečujeme o památky: příklady dobré praxe kulturních aktivit neziskových i dobrovolnických organizací

Seminář byl z technických důvodů zrušen. Všem zájemcům o účast se omlouváme.

28. 09
2016

Slavnostní koncert k 25. výročí založení Klubu UNESCO

s předáním ceny Karla Lichtensteina Castelcornu... 

Program: W. A. Mozart, L. v. Beethoven, P. J. Vejvanovský

Filharmonie B. Martinů, dirigent - T. Netopil, sólo klavír K. Košárek.

Sněmovní sál Arcibiskupského zámku.

Podrobnější informace zde.

06. 10
2016

Pocta kroměřížským učitelům – výtvarníkům poválečného období

Zahájení výstavy ve vstupních prostorách radnice. Výstava potrvá do 7. listopadu.

14. 10
2016

Benefiční koncert na podporu instalace „Lavičky Václava Havla“

Účinkují sbory Zesrandy, gymnazia a pedagogické školy.

Kroměříž, Dům kultury. Podrobnosti najdete na plakátu.

08. 11
2016

Současné problémy Evropy a Rusko

Přednáška našeho čestného člena, předního odborníka na Rusko, autora mnoha knih, pana Milana Syručka. Více informací zde.

15. 11
2016

Dobrovolnictví a mezigenerační vztahy - mezinárodní konference

Námětem konference v roce 2016 jsou témata:
- kde všude senioři dobrovolně pomáhají;
- stárnutí populace a mezigenerační vztahy;
- příprava zcela nového zákona o dobrovolnictví;
- podpora a rozvoj dobrovolnictví pro všechny generace;

Pozvánku najdete zde.

20. 03
2017

Výroční schůze Klubu

Aktuální výroční schůze Klubu UNESCO se uskutečnila 20. března 2017 v 16,30 hod. v konferenčním sále Muzea Kroměřížska. Pozvánka je zde. Zápis ze schůze zde.

15. 06
2017

Pečujeme o památky - příklady dobré praxe aktivit neziskových a dobrovolnických organizací

Kulturní aktivity, obnova, osvěta, propagace… Seminář doprovodí výstava. Z příspěvků bude vydán sborník.
Květná zahrada v Kroměříži, přednáškový sál, 9 - 17:00. Pozvánka na akci zde. Přihláška pak zde. Můžete se projít podrobný program. Pokyny pro přednášející jsou zde.

Akce je součástí Dnů zahrad a zámku, oslav výročí zápisu na seznam UNESCO.

15. 06
2017

Koncert k zahájení letní hudební sezóny

Dětské sbory a orchestr pedagogů a studentů konzervatoře zpívají a hrají melodie z pohádek pod vedením MgA. L. Poláškové.

Skleník Květné zahrady.

Akce je součástí Dnů zahrad a zámku, oslav výročí zápisu na seznam UNESCO.

Plakát najdete zde.

19. 06
2017

Kroměříž - město jako malované

VÝTVARNÉ DÍLNY PRO ŽÁKY MŠ A ZŠ S JEJICH AKTIVNÍM ZAPOJENÍM

19. června 2017 (9 – 15 hodin), Podzámecká zahrada v Kroměříži (pod balkonem zámku, Colloredova kolonáda, trávník před balkonem zámku aj.).
V rámci výtvarných dílen se děti MŠ a ZŠ seznámení s výtvarným odkazem Kroměříže formou her a workshopů, které jim představí i méně tradiční způsoby výtvarného tvoření. Více informací zde.

20. 06
2017

Setkání jubilantů a přátel Kroměříže

Komponovaný večer hudby a mluveného slova.

Klub UNESCO Kroměříž ve spolupráci s Švabinského kruhem přátel výtvarného umění(ŠKPVU) pořádá setkání jubilantů a přátel Kroměříže v Rotundě Květné zahrady.

Pozváni jsou významní jubilanti Kroměřížané a přátelé Kroměříže i široká veřejnost. Setkání se bude konat v rotundě Květné zahrady. Cílem je nejen vyjádřit poděkování a úctu významným osobnostem spjatým s Kroměříží, na které se pomalu zapomíná. Večer se bude konat ve spolupráci se Švabinského kruhem přátel výtvarného umění a Arcibiskupským zámkem. Účinkovat bude pěvecký sbor Moravan a instrumentalisté z Konzervatoře P. J. Vejvanovského. Pozvánku najdete zde.

01. 01
2018

Literární soutěž

Klub UNESCO Kroměříž ve spolupráci s Gymnáziem Kroměříž vyhlásil literární soutěž pro žáky středních škol Zlínského kraje (od 15 do 20 let). Více viz příloha.

12. 03
2018

Výroční členská schůze Klubu UNESCO Kroměříž

Pozvánka na schůzi je zde.

31. 05
2018

Kroměřížské návraty malíře a grafika Josefa Ruszelák

Vernisáž ve čtvrtek 31. května 2018 v 16 hodin ve foyer kroměřížské radnice.

O autorovi, tvorbě a jeho návratech promluví Mgr. Markéta Mercová.

Komorní výstava z jeho tvorby potrvá do 22. června 2018. Pozvánku najdete zde.

06. 06
2018

Stromy republiky Zlínského kraje - vernisáž výstavy

Vernisáž putovní výstavy "Stromy republiky Zlínského kraje" v Palmovém skleníku Květné zahrady. V Kroměříži výstava potrvá do 30. června.

06. 06
2018

Morava v čase převratů a změn

6.- 7. června 2018. Konference "Morava v čase převratů a změn" - konferenční sál Květné zahrady v Kroměříži.
 

 

13. 06
2018

Zahrady a Arcibiskupský zámek 20 let na Seznamu UNESCO - historie a současnost

Vernisáž výstavy "Zahrady a Arcibiskupský zámek 20 let na Seznamu UNESCO - historie a současnost" v prostorách návštěvnického centra Arcibiskupského zámku. Výstava potrvá do 30. září 2018. Více informací v pozvánce.

13. 06
2018

Dny zahrad a zámku 2018

13. 6.- 27. 6. 2018.

Klub UNESCO Kroměříž pořádá každoročně od r. 2000 Dny zahrad a zámku“.Obsahem i v r. 2018 budou kulturní, vzdělávací i společenské akce, tradičně v červnu (11. června 1999 se v Kroměříži konalo slavnostní převzetí certifikátu o zápisu zahrad a zámku na seznam kulturního dědictví UNESCO). Akce zvou k  poznávání, propagaci a podpoře kroměřížských památek a jsou i ukázkou adekvátního využití jejich potenciálu. V r. 2018  budou akce poznamenány 20. výročím   zápisu zahrad a Arcibiskupského zámku  v Kroměříži na seznam  světového dědictví UNESCO a rokem Evropského kulturního dědictví (European Year of Cultural Heritage 2018). Více informací najdete u konkrétních aktivit.

14. 06
2018

Historické zahrady Kroměříž 2018

Konference s podtitulem "Travnaté plochy, bylinné podrosty, záhony a jejich sortimenty v historickém vývoji i současnosti. Byliny v památkách zahradního umění – kouzlo detailu" se uskuteční 14. - 15. 6. v Květné zahradě. Pozvánku najdete zde. Seznam přednášejících zde.

15. 06
2018

Koncert k zahájení letní hudební sezóny v Květné zahradě

Koncert k zahájení letní hudební sezóny v Květné zahradě s přednáním ceny biskupa Karla Liechtensteina  Castelcorna - Velký skleník Květné zahrady.
V programu zazní sklady autorů a hudebníků, kteří působili na kroměřížském zámku nebo jejichž sklady jsou uloženy v zámeckém hudebním archivu (P.J. Vejvanovský, W. A. Mozart, L. van Beethoven). Účinkující: Filharmonie B. Martinů Zlín, dirigent St. Vavřínek, sólista  Vilém Veverka - hoboj.

Prodej vstupenek jednak v předprodeji CK Frčíme, ulice na 1.máje, i  před koncertem cena 230 Kč, senioři a studenti 170Kč.

Plakát zde.

18. 06
2018

Přednáška s prezentací sbírkového fondu Arcibiskupského zámk

Ve spolupráci s Arcidiecézním muzeem v Kroměříži, odborný garant Mgr. Cyril Měsíc se zaměřením na kabinet grafiky. Bez vstupného. Arcidiecézní muzeum v Kroměříži, 16:00.

27. 06
2018

podZámecké radovánky

podZámecké radovánky - akce pro děti mateřských škol a prvního stupně základních škol v Podzámecké zahradě v Kroměříží - pozvánku naleznete zde. Zájem o účast prosím potvrďte do 15. 6. 2017 na e-mail unesco-km@volny.cz, event. telefonicky: 736 140 829

19. 09
2018

Na plese národů Rakousko-Uherska (koncert)

Koncert ve Velkém skleníku Květné zahrady - "Na plese národů Rakousko-Uherska", účinkující - Filharmonie B. Martinů Zlín,  dirigent St. Vavřínek, taneční soubor Hradišťan. Plakát najdete zde.

19. 09
2018

ZROD MODERNÍHO STŘEDOEVROPANA

19.9.-21.9.2018 - Arcibiskupský zámek Kroměříž - mezinárodní vědecká konference "ZROD MODERNÍHO STŘEDOEVROPANA" (1848-1918-2018) za účasti předsedy  Evropského parlamentu Antonia Tajaniho, ministrů kultury, historiků, právníků a dalších ze zemí bývalého Rakousko-Uherska. Program konference najdete zde.

19. 09
2018

Výročí Říšského sněmu 1848, r. 1918 a k Evropskému roku kulturního dědictví

Akce s mezinárodní účastí.

19.9.2018 - koncert ve Velkém skleníku Květné zahrady - "Na plese národů Rakousko-Uherska", účinkující - Filharmonie B. Martinů Zlín,  dirigent St. Vavřínek, taneční soubor Hradišťan.
19.9.-21.9.2018 - Arcibiskupský zámek Kroměříž  - mezinárodní  vědecká konference "ZROD MODERNÍHO STŘEDOEVROPANA"  (1848-1918-2018) za účasti předsedy Evropského parlamentu Antonia Tajaniho, ministrů kultury, historiků, právníků a dalších ze zemí bývalého Rakousko-Uherska.                              
21.9.2018 - koncert na Velkém náměstí v Kroměříži - " Fišeriáda" (hudba k filmům Luboše Fišera - Petrolejové lampy, Zlatí úhoři, Babička, Romaneto), účinkující: Filharmonie B. Martinů Zlín, dirigent Stanislav Vavřínek, sbor, sóla Patricie Janečková, Taťána Roskovcová.

19.9.2018 - koncert ve Velkém skleníku Květné zahrady - "Na plese národů Rakousko-Uherska", účinkující - Filharmonie B. Martinů Zlín,  dirigent St. Vavřínek, taneční soubor Hradišťan.
                              19.9.-21.9.2018 - Arcibiskupský zámek Kroměříž  - mezinárodní  vědecká konference "ZROD MODERNÍHO STŘEDOEVROPANA"  (1848-1918-2018)  za účasti předsedy  Evropského
                                                       parlamentu Antonia Tajaniho, ministrů kultury, historiků, právníků a dalších  ze zemí bývalého Rakousko-Uherska.                              
                               21.9.2018 - koncert na Velkém náměstí v Kroměříži - " Fišeriáda" (hudba k filmům Luboše Fišera - Petrolejové lampy, Zlatí úhoři, Babička, Romaneto),
                                                účinkující: Filharmonie B. Martinů Zlín, dirigent Stanislav Vavřínek, sbor, sóla Patricie Janečková, Taťána Roskovcová.
12. 12
2018

Zámek a zahrady v Kroměříži - křest knihy

Pozvánku na křest knihy najdete zde.

18. 03
2019

Výroční schůze Klubu UNESCO Kroměříž

Pozvánku na výroční členskou schůzi klubu najdete zde.

18. 06
2019

Děti nejen dětem

Akce pro děti mateřských a I. stupně základních škol.

V PROGRAMU VYSTOUPÍ:
dětské kroměřížské a regionální soubory
VSTUP ZDARMA
Součástí programu bude i procházka po Květné zahradě, návštěva zajímavostí jako jsou Králičí kopec, Ptáčnice, bludiště, Pstruží rybníky…

Skleník Květné zahrady v Kroměříži.

Plakát k akci zde. Pozor, oproti informacím na plakátu je změna, akce bude probíhat jen do 13:00.

Přihlášky, prosím, posílejte na e-mail unesco-km@volny.cz, nebo telefonicky na číslo 736 140 829.

23. 06
2019

Zahajovací koncert festivalu Hudba v zahradách a zámku 2019

Antonín Dvořák – houslový koncert a moll, Op.53

Antonín Dvořák – Koncertní předehry V přírodě, Karneval, Othello

Moravská filharmonie Olomouc

Jiří Vodička – housle

Tomáš Netopil - dirigent

26. 06
2019

Bohuslav Martinů - Otvírání studánek

Pěvecký sbor a taneční soubor VOŠ Pedagogické KM 

Dirigent J. Jablunka

Skleník Květné zahrady

Podrobný program najdete zde a nebo zde.

09. 07
2019

Kateřina Englichová - harfa, Vilém Vaverka - hoboj

Originální společný hudební projekt harfenistky Kateřiny Englichové a hobojisty Viléma Veverky Get inspired by Impressions, který se uskuteční v úterý 9. července v 19 hodin v Rotundě Květné zahrady. Oba interpreti, které můžeme směle zařadit mezi největší hvězdy české scény, tvoří hudební tým již více než 13 let. Jejich interaktivní projekt , který se váže ke stejnojmennému albu Impressions, zásadně posouvá hranice vnímání hudby jako takové. Publiku se tak na půdorysu hudební performance nabízí zcela unikátní a neopakovatelný zážitek. Na koncertě v inspirativním prostředí barokní Rotundy uslyšíte skladby Maurice Ravela, Alphonse Hasselmanse Luboše Sluky, Josefa Vejvody a Claude Debussyho.

26. 07
2019

Koncert mezinárodních dirigentských kurzů

Koncert mezinárodních dirigentských kurzů. Účastníci těchto kurzů, které probíhají v Kroměříži a ve Zlíně, se představí na samostatném koncertě v pátek 26. července od 19 hodin v důstojném a působivém prostředí Sněmovního sálu Arcibiskupského zámku v Kroměříži. Průvodní slovo v prezentaci budoucích mistrů dirigentského pultu a taktovky bude mít hudební dramaturg festivalu, dirigent Tomáš Netopil.

18. 08
2019

Baborák ensemble a Kateřina Kněžíková

Společný projekt naší vynikající pěvkyně Kateřiny Kněžíkové a souboru Baborák ensemble, špičkového hornisty a zároveň i dirigenta Radka Baboráka. Na programu koncertu, který proběhne v neděli 18. srpna ve Skleníku Květné zahrady od 19 hodin, budou skladby Alexandra Zemlinského, Franze Schguberta, Leone Sinigaglii, Richarda Strausse a Gustava Mahlera.

19. 08
2019

Beseda s Adamem Plachetkou

Setkání s českým špičkovým zpěvákem Adamem Plachetkou, které proběhne v kroměřížském kině Nadsklepí v pondělí 19. srpna od 17 hodin. Besedu moderuje dirigent a dramaturg festivalu Tomáš Netopil a uskuteční se v rámci programu Letní hudební akademie Kroměříž, určené studentům konzervatoří, vysokých škol a mladým umělcům.

Vstupné bude vybíráno na místě.

20. 08
2019

Barbara Maria Willi a Barokní Kroměříž Koncert v prospěch kroměřížského hudebního archivu

Společné účinkování česko-německé cembalistky, varhanice a specialistky na kladívkový klavír Barbary Marii Willi a hobijisty Viléma Veverky bude mít dobrovolné vstupné a výtěžek z koncertu půjde ve prospěch Kroměřížského hudebního archivu. Na programu koncertu, který proběhne který proběhne v úterý 20. srpna ve Sněmovním sále Arcibiskupského zámku budou skladby Alessandra Pogliettiho, Antonia Vivaldiho, Johanna Jakoba Frobergera, Petera Grahama a Johanna Sebastiana Bacha.

22. 08
2019

Přednáška Cyrila Höschla: Psychopatologie slavných skladatelů

V rámci Letní hudební akademie Kroměříž a festivalu Hudba v zahradách a zámku 2019 se ve čtvrtek 22. srpna v kině Nadsklepí uskuteční od 17 hodin přednáška psychiatra a ředitele Národního ústavu duševního zdraví Cyrila Hoschla: Psychopatologie slavných skladatelů. Vstupné se vybírá na místě.

24. 08
2019

Závěrečný koncert festivalu a Letní hudební akademie Kroměříž

Společné vystoupení orchestru Moravští komorní sólisté a vybraných studentů Letní hudební akademie Kroměříž, které proběhne v sobotu 24. srpna od 18 hodin ve Sněmovním sále Arcibiskupského zámku. Diriguje a koncertem provází dramaturg festivalu Tomáš Netopil.

Předprodej vstupenek na jednotlivé koncerty od středy 15. května na pokladnách DK a online.

12. 11
2019

Setkání u lavičky Václava Havla

Poděkování za 30 let svobody. Podrobnosti zde.

17. 09
2020

Podzámecké radovánky

Děti a učitele mateřských škol zveme na Podzámecké radovánky. Nabízíme interaktivní výtvarný program a interaktivní tanečně hudební program. Akce proběhne dopoledne, více informací najdete zde.

17. 09
2020

Dny zahrad a zámku

Součástí této kulturní, vzdělávací i společenské akce, jsou kromě koncertů, výstav, besed pravidelně i akce pro děti a mládež. Podrobnosti zde.

21. 09
2020

Písňový recitál

Písňový recitál Lenky Chytilové a Vladimíra Kyase. Klavírní doprovod Jiří Kučera. V programu zazní například árie z oper Smetany, Dvořáka, Mozarta. Více informací zde.

17. 06
2021

Historické zahrady Kroměříž 2021

Klub UNESCO Kroměříž, Metodické centrum zahradní kultury v Kroměříži při Národním památkovém ústavu a ÚOP v Kroměříži Vás zvou na odbornou konferenci Historické zahrady Kroměříž 2021. Letošním tématem je současné umění v historických zahradách. Přikládáme programpozvánku a přílohu k pozvánce.

Fotogalerie z konference je zde.

17. 06
2021

Písňový recitál

Sóla Lenka Chytilová, Markéta Šrůtková.

Klavírní doprovod Jiří Kučera.

Zazní písně A. Dvořáka a W. A. Mozarta.

Rotunda Květné zahrady, 19:00.

Plakát zde. Apodrobný program tady.

 

22. 06
2021

Radovánky pro děti MŠ v Květné zahradě

Klub UNESCO Kroměříž navazuje na předchozí úspěšné interaktivní akce pro děti v Květné a Podzámecké zahradě. Pro děti jsme je obdobným způsobem organizovali v roce 2016 v Květné zahradě akci "Jak se kdysi muzicírovalo ", v roce 2017 Město jako malované – výtvarné dílny v Podzámecké zahradě. V roce 2018 se uskutečnily Podzámecké radovánky - jak se kdysi tancovalo a další rok i Děti dětem v Květné zahradě.

Plakát zde.

9.00 – 11.30
ÚČAST JE ZDARMA

22. 06
2021

Beseda s komentovanou prohlídkou

"Projekty obnovy v Arcibiskupském zámku a v Podzámecké zahradě. Co nového mohou návštěvníci očekávat?"

Lektoři:

Ing. Martin Krčma, kastelán Arcibiskupského zámku v Kroměříži

Mgr. Kateřina Fajtlová, Ph.D., kurátorka knihovny a hudební sbírky Arcidiecézního muzea v Kroměříži.

Více informací zde.

24. 09
2021

Noc vědců

Klub UNESCO zve na kroměřížskou Noc vědců. Víc informací zde.

30. 09
2021

Slavnostní koncert ke 30. výročí založení Klubu UNESCO

Letos si připomeneme 30. výročí od založení Klubu UNESCO Kroměříž. V povědomí občanů města je zapsán nejenom jako významný pořadatel různých kulturních akcí, ale také jako organizace, která iniciovala a významně se zasloužila o zápis Arcibiskupského zámku a zahrad na Seznam kulturního dědictví UNESCO. Troufám si tvrdit, že v novodobé historii Kroměříže není významnější události. Kroměříž se tak dostala do kalendářů nejnavštěvovanějších památek světových cestovních kanceláří.

K svým 30. narozeninám připravil Klub UNESCO ve spolupráci s Konzervatoří P. J. Vejvanovského na 30. září slavnostní koncert ve skleníku Květné zahrady (Plakát koncertu ZDE). Návštěvníci koncertu budou mít také možnost prohlédnout si výstavu mapující v obrazové a textové zkratce 30 let činnosti klubu a domů si odnést aktuálně vydaný pamětní tisk. Výstava bude po týdnu přenesena do Knihovny Kroměřížska.

Předprodej a rezervace vstupenek na koncert: kancelář Klubu UNESCO,  Riegrovo nám. 149 (školní jídelna), pondělí - čtvrtek od 10,00 - 13,00 hod. nebo na e-mail unesco-km@volny.cz.

17. 11
2021

Pozvánka k Lavičce Václava Havla

Máme opět příležitost připomenout si nadšení a ideály významného mezníku našich dějin. K lavišce Václava Havla zve Klub UNESCO Kroměříž. Více zde.

12. 04
2022

Výroční schůze Klubu

Konala se výroční schůže Klubu. Pozvánku na výroční schůzi Klubu UNESCO Kroměříž najdete zde.

21. 06
2022

Procházka za kouzelnými rostlinami

Zveme na procházku za kouzelnými rostlinami v Podzámecké zahradě s ukázkami starých herbářů. Začátek je v 16:00. Více informací zde.

30. 09
2022

Noc vědců

Noc vědců, akce oživující v jeden večer stovky budov.

Návštěvníci proplouvají laboratořemi, přednáškovými místnostmi, vybuchujícími experimenty a jdou do hloubky aktuálních témat. Děti, dospělí, senioři, každý zapálený pro vědu je vítaný. Setkejte se s našimi vědci a oni už vás naučí vědu milovat.
V České republice se Noc vědců koná od roku 2005 a je zastoupena českými univerzitami, vědeckými ústavy, hvězdárnami a dalšími institucemi. V Kroměříži jí letos pořádá podruhé Klub UNESCO Kroměříž. Plakát ke kroměřížským aktivitám zde. Více na www.nocvedcu.cz

16. 11
2022

Lavička Václava Havla

V předvečer či právě v den výročí 17. listopadu 1989 máme opět příležitost spontánně si připomenout nadšení a ideály významného milníku našich novodobích dějin. Pozvánka zde.

28. 11
2022

Využití kosmických technologií v každodenním životě

V rámci cyklu Unesco Science Cafe zveme na diskuzní večer s přednáškou Ing. Marka Šimčáka. Ph.D. Více zde.

 

27. 03
2023

Výroční členská schůze

Výroční členská schůze Klubu UNESCO Kroměříž se koná v pondělí 27. března 2023 v 16,30 hodin v přednáškovém sále Muzea Kroměřížska. Více informací najdete v pozvánce.
25. 05
2023

Historické zahrady Kroměříž 2023 - konference

Konference se v letošním roce 25. výročí zápisu zahrad
a zámku v Kroměříži na Seznam světového dědictví
zaměřuje především na problematiku kroměřížských,
českých a evropských zahrad zapsaných jako památky
světového dědictví. Jednotlivé příspěvky uvedou přínosy, rizika, výzvy i příklady dobré praxe. 

Pozvánku s podrobnými informacemi najdete zde.

25. 05
2023

Koncert Collegium giovane komorního smyčcového orchestru a sboru ZUŠ Kroměříž pod vedením Pavla Nikla

Všechny potřebné informace najdete zde.

26. 06
2023

S herbářem do Květné zahrady

Za zajímavými rostlinami nás zavede Lenka Křesadlová z Metodického centra zahradní kultury v Kroměříži. Ukázky ze zámeckých herbářů představí Kateřina Fajtlová z Arcidiecézního muzea v Kroměříži a Muzea umění Olomouc.

Sejdeme se před vstupem do Květné zahrady v 16.00 hodin. Plakát zde.

13. 09
2023

Koncert konzervatoře

Zveme vás na koncert. Dne 13. září uvede Konzervatoř P. J. Vejvanovského skladby z Hudebního archivu Arcidiecézního muzea Kroměříž. Více informací na plakátu.

06. 10
2023

Noc vědců

Podvečerní a večerní program, pro děti i dospělé, v zámku i v muzeu. Podrobnosti zde.

16. 11
2023

Setkání u lavičky Václava Havla

V předvečer či právě v den výročí 17. listopadu 1989 máme opět příležitost spontánně si připomenout nadšení a ideály významného milníku našich novodobích dějin. Pozvánka zde.