logo

O klubu UNESCO

Klub UNESCO Kroměříž byl založen dne 9. září 1991 představiteli společenského, kulturního a politického života města – kroměřížských patriotů s cílem naplňovat program Organizace spojených národů pro výchovu, vědu a kulturu UNESCO.

Členové Klubu, vědomi si závažnosti Úmluvy o ochraně světového kulturního a přírodního dědictví, která vstoupila v naší republice v platnost 5. února 1991, iniciovali a významně se zasloužili o zapsání zahrad a Arcibiskupského zámku v Kroměříži do Seznamu světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO, došlo k  němu v Kjótu dne 5. prosince 1998.

Klub každoročně organizuje konference, mezi jejichž účastníky patřily i přední politické a intelektuální osobnosti: prezident Václav Havel, premiér Vladimír Špidla, předseda Senátu PČR Petr Pithart, prezidentka Generální konference UNESCO Jaroslava Moserová, předsedkyně akademie věd Helena Illnerová , arcibiskup Jan Graubner a další. V letech 1992-2001 byly konference inspirovány Desetiletím výchovy k lidským právům, ústředním tématem následující dekády se stalo Dobrovolnictví a dárcovství (obnova občanských ctností), a to ve spolupráci s Národním dobrovolnickým centrem Hestia. Je přirozené, že právě v Kroměříži našlo téma historických zahrad svůj prostor, neboť Květná a Podzámecká zahrada představují vrchol zahradní kultury a jsou společně s Arcibiskupským zámkem zapsány na Seznamu světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO Klub vědom si této skutečnosti pořádá každé 2 roky ve spolupráci s NPÚ konference na aktuální téma historických zahrad.

Klub UNESCO Kroměříž je organizátorem každoročního letního festivalu „Hudba v zahradách a zámku“, kterým od roku 2000 oživuje kroměřížské architektonické skvosty koncerty klasické hudby. Pro dramaturgii je mj. významným zdrojem hudební archiv Arcibiskupského zámku. Právě vědomí jeho hodnoty podnítilo Klub k vydání publikace Hudební sbírka Arcibiskupského zámku (Kroměříž 2010).

Pětice kroměřížských škol je z podnětu Klubu členem sítě Přidružených škol UNESCO v ČR. Jde o Kroměřížské gymnázium, Základní školu Zachar, ZŠ U Sýpek, Tauferovu střední odbornou školu veterinární a Střední zdravotnickou školu. Tyto školy vedou studenty k ideálům organizace UNESCO, a to především pokud jde o oblast kulturního dědictví, lidských práv a ekologické výchovy.

Klub UNESCO Kroměříž pořádá od roku 2000 Dny zahrad a zámku jako připomínku slavnosti, při níž byl Kroměřížanům předán ve Sněmovním sále Arcibiskupského zámku 11. června 1999 oficiální kjótský certifikát o zapsání kroměřížských zahrad a zámku na Seznam památek mimořádných a univerzálních hodnot. Součástí těchto každoročních červnových Dnů jsou koncerty, výstavy prací žáků přidružených škol UNESCO, dramatická představení, každý druhý rok mezinárodní odborná konference o historických zahradách na vždy nové a aktuální téma. V posledních 5letech je součástí Multižánrový nejen hudební piknik v Květné zahradě.

 Klub UNESCO Kroměříž je spolupořadatelem velkých kulturních událostí jako byly celoroční oslavy výročí 750 let kolegiátního kostela sv. Mořice v Kroměříži roku 2010, k nimž byla vydána stejnojmenná publikace o historii, náboženském a duchovním vývoji, architektuře, hudbě, výtvarném umění i osobnostech kostela a Kroměříže 1260-2010.

Od r. 2012 pořádá Klub v podzimních měsících setkání představitelů a zainteresovaných osobností míst s památkami UNESCO a zároveň se věnuje některému z témat souvisejících s posláním a cíly UNESCO.

Klub spolupracuje s Národním památkovým ústavem, územní odborné pracoviště Kroměříž na realizaci projektu Národního centra zahradní kultury v Kroměříži (www.nczk.cz). Květná i Podzámecká zahrada byly i inspirací k tomuto projektu, který je mimořádnou příležitostí s řadou multiplikačních efektů jak pro zahrady a zámek, tak pro město.