logo

Orgány klubu

Na výroční členské schůzi Klubu UNESCO Kroměříž dne 20. 3. 2017 byl zvolen výboru klubu a dozorčí rada v následujícím složení:
 
Výbor klubu:
Helena Božáková, tajemnice klubu
Mgr. Anna Horáčková
Mgr. Lenka Chytilová
Ing. Radovan Kojecký, hospodář klubu
Mgr. Markéta Mercová, Dr.
MUDr. Eva Nováková, předsedkyně klubu
Mgr. Petr Pálka
Mgr. Dagmar Slavičínská
Ing. Jiří Varhanik
 
Dozorčí rada:
Mgr. Otakar Lukáš
Mgr. Miroslav Pilát, předseda dozorčí rady
Ing. Miroslav Školoudík