logo

Orgány klubu

Výbor Klubu

Helena Božáková

MUDr. Jarmila Číhalová *

Mgr. Anna Horáčková

Bc. Lenka Chytilová

Ing. Radovan Kojecký

Ing. Martin Krčma *

Mgr. Markéta Mercová, Dr.

MUDr. Eva Nováková

Mgr. Petr Pálka

RNDr. Eva Šílová

Ing. Jiří Varhaník

 

Dozorčí rada Klubu

Mgr. Miroslav Pilát

Mgr. Otakar Lukáš

Ing. Miroslav Školoudík

* MUDr. J. Číhalová se vzdala funkce vzhledem k zaměstnání mimo Kroměříž. Za její dlouholetou aktivní a obětavou činnost jí bylo písemně poděkováno. Místopředsedkyní byla na schůzi výboru 8. 12. 2015 zvolena Mgr. L. Chytilová.

* Členství ve výboru se vzdal i Ing. M. Krčma, zůstává nadále spolupracujícím členem klubu na akcích, které se konají v prostorách zámku a zahradách.