logo

Kultura, věda a vzdělání
Klub UNESCO Kroměříž

Aktuálně z Klubu UNESCO

21. 06
2022

Zveme na procházku za kouzelnými rostlinami v Podzámecké zahradě s ukázkami starých herbářů. Začátek je v 16:00. Více informací zde.

10. 06
2022

Provoz a činnost Klubu UNESCO Kroměříž je v roce 2022 podporována účelovou neinvestiční dotací z rozpočtu města Kroměříže.

Mimo to jsou v roce 2022 z rozpočtu města Kroměříže a z fondu kultury Zlínského kraje finančně podpořeny také kulturní a vzdělávací akce organizované Klubem UNESCO Kroměříž v rámci tradičních Dnů zahrad a zámku Kroměříž 2022.

Za tuto finanční podporu jménem členů klubu děkuje výbor Klubu UNESCO Kroměříž.

12. 04
2022

Konala se výroční schůže Klubu. Pozvánku najdete zde.

12. 04
2022

Vyšel nový Zpravodaj Klubu UNESCO. Dozvíte se v něm více o našich současných aktivitách. Elektronická podoba zpravodaje je zde.

17. 12
2021

Klub UNESCO Kroměříž se stal iniciátorem nového záměru, jenž v mnohém také naplňuje hlavní cíl jeho činnosti: obohacovat kulturní ráz města a podporovat spojnici mezi minulostí a současností krásné Kroměříže.

Město Kroměříže vděčí za svůj malebný ráz, historickou hodnotu i význam zejména období druhé poloviny 17. stol. Město zničené dlouhotrvající válkou, sužované nedostatkem a zdecimované velkým požárem doslova vstalo z popela. Nestalo by se v tak velkolepé podobě nebýt osobnosti biskupa Karla  z Lichtensteinu-Castelkorna. Právě on byl tvůrcem obnovy i rozvoje města dokázal Kroměříž zařadit mezi významná – zejména kulturními aktivitami oplývající evropská města.

Více o návrhu památníku biskupa Karla z Lichtensteinu-Castelkorna najdete zde.

Autorem památníku je sochař Ondřej Oliva. Autorův popis návrhu pomníku si můžete přečíst zde.

15. 12
2021

Cenu města Kroměříže za letošní rok získal Miroslav Pilát. Rozhodli o tom zastupitelé na doporučení městské rady. Více informací zde.

17. 11
2021

Máme opět příležitost připomenout si nadšení a ideály významného mezníku našich dějin. K lavičce Václava Havla zve Klub UNESCO Kroměříž. Více zde.

01. 10
2021

Vydali jsme sborník k letošní konferenci Historické zahrady Kroměříž 2021. Konference se konala v červnu v Květné zahradě. Název konference i sborníku je Současné umění v historických zahradách. Online verze sborníku je zde.

30. 09
2021

Letos jsme si připomněli 30. výročí od založení Klubu UNESCO Kroměříž. V povědomí občanů města je zapsán nejenom jako významný pořadatel různých kulturních akcí, ale také jako organizace, která iniciovala a významně se zasloužila o zápis Arcibiskupského zámku a zahrad na Seznam kulturního dědictví UNESCO. Troufám si tvrdit, že v novodobé historii Kroměříže není významnější události. Kroměříž se tak dostala do kalendářů nejnavštěvovanějších památek světových cestovních kanceláří.

K svým 30. narozeninám připravil Klub UNESCO ve spolupráci s Konzervatoří P. J. Vejvanovského na 30. září slavnostní koncert ve skleníku Květné zahrady (plakát ZDE). Návštěvníci koncertu měli možnost prohlédnout si výstavu mapující v obrazové a textové zkratce 30 let činnosti klubu a domů si odnést aktuálně vydaný pamětní tisk. 

Fotogalerie z konference je zde.

24. 09
2021

Klub UNESCO zve na kroměřížskou Noc vědců. Víc informací zde.