logo
O festivalu Hudba v zahradách a zámku 2019

Festival Hudba v zahradách a zámku 2019

Vážené dámy a pánové, přátelé a milovníci hudby!

Prožívám s vámi společně již několikátou sezónu, naplněnou nezapomenutelnými hudebními momenty, které naše lidství zušlechťují, duchovně nás povznášejí a zároveň nám připomínají naše hluboké evropské kořeny.

Hudba je jazykem této planety univerzálním. To jí dává privilegium, ale zároveň také povinnost oslovit v co možná nejkvalitnější míře nejenom spektrum posluchačů, kteří si již k hudbě cestu našli, ale otevřít srdce těm, kteří na svá hudební dobrodružství teprve čekají.

Věřím, že nadcházející ročník festivalu Hudba v zahradách a zámku Kroměříži bude nejenom zpestřením, ale již nedílnou součástí vašeho letního času!

Těším se na vaši návštěvu!

Tomáš Netopil


Historie festivalu

Festival "Hudba v zahradách a zámku" patří od r. 2000 k letním večerům v Kroměříži. Umělci i návštěvníci každoročně vyhledávají zejména Sněmovní sál Arcibiskupského zámku, pro jeho krásu, atmosféru i historii. Pro hudbu jsme otevřeli i další atraktivní místa - Manský sál zámku, Salla terena, skleník ( po 40letech) a rotunda v Květné zahradě, atria hudebních škol ale i kroměřížské kostely.

U zrodu festivalu byli především pan Harry Hurwitz (jeden vůbec ve světě z prvních pořadatelů hudebních kurzů dirigentských, ale i pro operní zpěváky a klavíristy) s ředitelem Filharmonie FBM Zlín Markem Obdržálkem, kteří v srpnu 1999 pořádali v Kroměříži dirigentské kurzy. Lektory byli významní dirigenti z USA, Jižní Koreje Švýcarska, Kanady, stejně tak kurzisti byli z celého světa. Oba pánové mě tehdy navštívili na radnici - v té době jsem, byla místostarostka. Rozhodující byla otázka H. Hurvitze : Jak je možné, že v Kroměříži , kde jsou tak mimořádné prostory pro pořádání koncertů nemáme letní hudební festival ? Bez dlouhého váhání jsem je požádala o pomoc s organizací, nápad byl přijat Klubem UNESCO jako velmi perspektivní, neboť jsme vždy považovali za stejně důležité, aby o naše architektonické dědictví zejména po zápisu na Seznam UNESCO bylo pečováno nejen o jejich zachování a údržbu, ale aby byly i adekvátně využívány. Spojení mimořádné architektury, hudby, hudební tradice bylo velmi vítanou inspirací k pořádání festivalu.

Klubem jsem byla pověřena ustavením a vedením festivalového přípravného výboru (E. Nováková- Klub UNESCO- předsedkyně, další členové s konkrétním pověřením: Marek Obdržálek- FBM, A. Bisahová- DK, J. Dvořáková -kult.komise, P.Pálka – MěÚ, A. Lukáš zámek, R. Hloušková-Hudební nakladatelství Behrenreiter, M.Šiška- konzervatoř, J. Prokop ZUŠ, L. Fýbortová – Církevní konzervatoř, v dalších letech i T . Netopil, .. ) Již v létě 2000 se konal první ročník, v r. 2002 byla podepsána mezi Klubem UNESCO a Art collegiem smlouva o součinnosti při pořádání festivalu, která bez problémů byla naplňována a významně pomáhala zejména kvalitě programu. Podpora byla i u zastupitelstva města ( 110 000 Kč pro rok 2000) , Ok úřadu i místních podniků, bank, velkým podporovatelem byl především Ing. Manďák a jeho stavební firma, pamatuji si, že řekl , že právě takový festival sluší Kroměříži , jeho image, měl řadu plánů pro festival, např. proto i koupil bývalý hotel Haná. Pravidelně na festival přispíval Zlínský kraj a Ministerstvo kultury

Předpoklady pro každoroční konání hudebního festivalu vytváří nejen hudební tradice sahající až do 17. století, do slavné éry zámecké kapely biskupa Karla Lichtensteina Castelcorna vedené P. J. Vejvanovským, a jeho mnohých hudbymilovných následovníků ale i současný bohatý hudební život, opírající se o mnohaletou působnost hudebního školství a vynikající pěvecké sbory. Do programu festivalu jsou každoročně zařazováni skladatelé, kteří přímo v Kroměříži působili (P . J. Vejvanovský, H. I. Biber, J. H. Schmelzer , L. van Beethowen) nebo skladby dalších autorů, uložené v zámecké hudební sbírce (G. Carissimi, A.V. Michna, W.A. Mozart , J. A. Štěpán aj. ) Hudební archiv se přímo nabízí jako bohatý zdroj námětů a inspirace jak pro hudbu světskou (věžní hudbu, taneční suity, operní představení - piaristi P. David a Jan Kopecký), tak i hudbu duchovní. Jednotlivá koncertní provedení přímo navazují na místa se silnou hudební tradicí.

V uplynulých 20letech vystoupili na festivalu umělci zvučných jmen, jakými jsou Magdalena Kožená, Gabriela Demeterová, Boris Krajný, Karel Košárek, Roman Janál, Kateřina Englichová, Barbara M.Willi, Vilém Veverka, Pavel Šporcl, Bohuslav Matoušek, dirigenti Tomáš Netopil, Jakub Hrůša, Tomáš Hanus, Vavřínek, soubory Musica Florea, Český filharmonický sbor, Collegium Marianum, Collegium 1720, Affeto, Damián, Hradišťan, Brass 6,Inegal, Societas incognitorum, Damián i řada zahraničních a studentských a začínajících souborů.

Festival pravidelně zahajovali v červnu v Podzámecké nebo Květné zahradě žáci a studenti kroměřížských hudebních škol, koncerty se konaly 1x týdně odpoledne, zdarma. Bohužel pro spíše nespolupráci s vedením zámku jsme od těchto koncertů upustili

Záštitu pravidelně udílela Česká komise pro UNESCO. Např. předsedkyně MUDr. J. Moserová uvedla : cituji: …. kvituji odbornou garanci, uměleckou úroveň, , dramaturgii, propojení s interpretačními kurzy což dává příležitost mladým umělcům“…

Na Slavnostním setkání 18.listopadu 2015 v aule Pedagogické školy k 70.výročí založení světové organizace UNESCO byla podepsáno prohlášení o pořádání festivalu městu Kroměříž. S podpisy starosty města Kroměříže Jaroslava Němce a předsedkyně Klubu UNESCO Evy Novákové.

Programy festivalů z let 2000 - 2015 najdete zde.

V Kroměříži 17.6.2019 MUDr. Eva Nováková předsedkyně Klubu UNESCO Kroměříž