logo
O festivalu Hudba v zahradách a zámku 2014

Festival Hudba v zahradách a zámku 2014

Úvodní slovo k festivalu iniciátora a dramaturga 15.ročníku festivalu Hudba v zahradách a zámku (2014)

Vážení přátelé, milí hosté a milovníci Kroměříže!

Je mi velkou ctí, že vás mohu přivítat na dalším ročníku festivalu „Hudba v zahradách a zámku Kroměříž“. Letošní ročník bude směsicí programů, které jako součást zámeckého hudebního archívu nepochybně tvoří jednu z hlavních linií festivalu. Představí se soubor Collegium Musicum Brno se skladbami vrcholných autorů baroka, samozřejmě v autentických prostorách.
V tomto roce se také intenzivně věnujeme českým skladatelům v rámci „roku české hudby“.
Setkáme se tak s pohádkovým melodramem „Radúz a Mahulena“ Josefa Suka a symfonickými básněmi Antonína Dvořáka. Ty vznikaly pod silným inspirativním dojmem balad Karla Jaromíra Erbena, které zazní v tomto večeru taktéž v sugestivní interpretaci legendární umělkyně Soni Červené.
Velká symfonická řada bude obohacena o koncert Moravské Filharmonie Olomouc za řízení Zdenka Klaudy. Poetika tohoto druhého koncertu bude jemně totožná, ovšem se silnými odstíny orientu.
Komorní hudba se stala již součástí našeho festivalu a svou intimní atmosférou uvádí posluchače do velmi niterného hudebního prožitku. V letošním roce máme možnost představit Kvarteto Martinů, s kterým vystoupí jeden z předních českých hobojistů Vilém Veverka. Program nás zavede do bezstarostných vod období klasicismu a nabídne nám konfrontaci s mistrovskými díly hudby 20. století.
Po necelých dvou dekádách se opět vracíme k velmi populární hudební události, kterou je koncert účastníků mezinárodních dirigentských kurzů. Budeme tak mít všichni možnost nahlédnout pod pokličku tohoto, pro mnohé neuchopitelného oboru, který si získává v Kroměříži každoročně řadu nových objevovatelů z celého světa.  
Budu velmi rád, pokud se nám podaří zakotvit ve vašich srdcích s některým z programů našeho festivalu a hudebně vám rozzářit krásné prosluněné léto v Kroměříži.

                           Váš
                           Tomáš Netopil

Festival Hudba v zahradách a zámku Kroměříž léto 2014 pokračuje v tradici / v roce 2014 - 15.ročník / pořádání hudebního festivalu, který oživuje a využívá v letních měsících Arcibiskupský zámek a zahrady, zejména Květnou zahradu, kam přivádí hudebníky i návštěvníky nejen z města, ČR, ale i ze zahraničí.

V r. 2014 bude program věnován především českým skladatelům neboť rok 2014 je Rokem české hudby. Tradičním dramaturgickým pilířem festivalu jsou skladby z bohatého zámeckého hudebního archivu. V r 2014 je jubilujíci H.I. Biber- skladatel a houslista žijící na Arcibiskupském zámku.

Inspirací k založení festivalu bylo zapsání zahrad a Arcibiskupského zámku v Kroměříži do seznamu světového kulturního dědictví UNESCO a snaha oživit tyto architektonické skvosty hudbou.

Předpokladem pro konání festivalu je nejen slavná tradice éry zámecké kapely biskupa Karla Lichtensteina Castelkorna, vedené P. J.Vejvanovským, sahající až do 17. století, ale i současný bohatý hudební život ve městě opírající se o mnohaletou působnost hudebního školství s řadou aktivních hudebních souborů, vynikající pěvecké sbory i dosud nevyčerpaná unikátní hudební sbírka, ze které každoročně vychází dramaturgie programu. Do programu festivalu jsou každoročně zařazováni skladatelé, kteří přímo v Kroměříži působili (P . J. Vejvanovský, H. I. Biber, J. H. Schmelzer,|) včetně barokních autorů zámeckého archivu (G. Carrisimi, A. Michna, J. A. Štěpán aj.). Hudební archiv se přímo nabízí jako bohatý zdroj námětů a inspirace jak pro hudbu světskou (věžní hudbu, taneční suity, operní představení - piaristi P. David a Jan Kopecký), tak i hudbu duchovní. Jednotlivá koncertní provedení přímo navazují na místa se silnou hudební tradicí.

V průběhu uplynulých 15 letech vystoupili na festivalu umělci zvučných jmen jako je Magdalena Kožená, Gabriela Demeterová, Boris Krajný, Karel Košárek, Roman Janál, Kateřina Englichová, Barbara M.Willi, Bohuslav Matoušek, dirigenti Tomáš Netopil, Jakub Hrůša, Tomáš Hanus, soubory Musica Florea, Český filharmonický sbor, PSMU, Collegium Marianum, Affeto, Damián, Brass 6, Societas Incognitorum, Collegium 1704 i řada studentských a začínajících souborů.

Cíl festivalu:

- využívat a oživovat Arcibiskupský zámek a zahrady hudbou zejména v letních měsících, kdy za poznáním památek UNESCO přijíždějí návštěvníci domácí i zahraniční. Právě takové využití památek je adekvátní jejich významu a je přínosné i pro rozvoj cestovního ruchu

- spojením krásné architektury a hudby nabízet mimořádné hudební zážitky

- připomnět slavnou hudební minulost Arcibiskupského zámku, kdy biskupové v průběhu své působnosti přiváděli na zámek významné hudební osobnosti

- navázat na slavnou hudební tradici v provozování hudby na vysoké interpretační i programové úrovni a umožnit tak co nejširší veřejnosti poznat hudební historii Arcibiskupského zámku v Kroměříži, uvádět i dosud neznámá díla zámeckého archivu

- v letošním roce připomnět zejména skladby českých skladatelů a zapojit se do Roku české hudby

Festival připravuje ve spolupráci s Art. Collegiem 2002

T. Netopil - dirigent, Mgr. J. Keferová - dramaturgyně filharmonie B. Martinů Zlín, Mgr. J .Kocůrková - správce hudebního archivu, Arcidiecézní muzeum /pracoviště Kroměříž/, Ing. Kojecký - hospodář klubu, Mgr. M. Čísecký - grafik, Helena Božáková - administrativa, Petr Vojtásek manažer – Art Collegium 2002, MUDr. Eva Nováková, předsedkyně Klubu UNESCO a festivalového výboru.

Realizaci jednotlivých koncertů organizačně převážně zajišťují dobrovolníci Klubu UNESCO