logo

Slavnostní večer k připomenutí 70. výročí založení světové organizace UNESCO