logo

Udělení Ceny biskupa Karla z Lichtenštejna-Kastelkornu Antonínu Tučapskému (24. 10. 2010)